Allmänna hälsorekommendationer

Kost

Hälsovårdaren ger råd i frågor som gäller kost och näring. Om eleven anses dra nytta av näringsterapi kan skolan skicka remiss till en näringsterapeut.

Familjen eller den unga bokar själv tid till näringsterapeutens mottagning enligt anvisningar från hälsovårdaren. Det är bra att vårdnadshavaren följer med på besöket. Besöken är avgiftsfria för klienten.

Ett växande barn rekommenderas regelbundna måltider fem gånger om dagen (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål). En mångsidig kost är viktig för hälsan och välbefinnandet. Det är bra att dagligen äta cirka 400–500g grönsaker och cirka 8 dl mjölkprodukter (kan delvis bestå av ost). Vid behov kan lågt kalciumintag ersättas med kalciumtillskott. Fisk rekommenderas minst två gånger i veckan, med variation av olika fiskarter. Barn under 18 år rekommenderas en D-vitamintillsats på 7,5–10 µg dagligen året om.

Sömn

En skolelev behöver sova 9–10 timmar varje natt. På kvällen bör man reservera tillräckligt med tid för barnet att lugna ner sig och somna. En alltför kort eller avbruten nattsömn försämrar minnet, uppfattningsförmågan och inlärningen av kunskaper och färdigheter både under studier och fritidsaktiviteter. Sömnbrist höjer också risken för olycksfall och skador till följd av minskad koncentrationsförmåga.

Motion

Skolelever bör röra på sig varje dag i cirka två timmar, varav en del kan vara vardagsmotion. Var och en av oss behöver motion, eftersom musklerna och benstommen blir starkare av rörelse. Motion förbättrar lungornas och hjärtats funktion och höjer blodcirkulationen. Motion hjälper att hålla vikten och minskar risken för många sjukdomar. Motion förebygger olika sjukdomar och är också ett effektivt tillskott i behandlingen av många sjukdomar.

Motion höjer koncentrationsförmågan och förbättrar minnet samt gör det lättare att somna. Även sömnkvaliteten förbättras. På det sättet bidrar motion till att man lär sig nytt och orkar både med skola och fritidssysslor. Motion höjer sinnesstämningen och självkänslan. Via motion lär man också känna nya människor och fungera i olika grupper.

Berusningsmedel

Alla berusningsmedel är skadliga för uppväxt och utveckling. Dessutom är de enligt lag förbjudna för unga som inte fyllt 18 år.