Undersökningar

Vad som kontrolleras under hälsoundersökningarna varierar på olika årskurser. Grundundersökning innefattar uppföljning av längd och vikt. Vid behov kan längd- och viktutvecklingen följas upp med kortare mellanrum och skolläkaren konsulteras vid behov.

Hörsel

Hörseln undersöks genom screening med audiometer på ljudnivån 20dB vid skolstarten och på sekundärnivån. Om eleven upprepade gånger inte klarar screeningnivån skrivs remiss till hälsocentralens öronläkare.

Syn

När- och fjärrsynen följs upp vid skolstarten och på sekundärnivån. Om en skolelev upplever förändringar i synförmågan kan synen kontrolleras på begäran. Vid behov har skolhälsovården möjlighet att skriva remiss till en avgiftsfri synundersökning hos optiker. Barn under 8 år remitteras till ögonläkare. Färgsynen testas på sekundärnivån. En avvikande färgsyn förutsätter inte automatiskt ögonundersökning. Om eleven inriktar sig på yrken som kräver god eller normal färgsyn rekommenderas an närmare undersökning av ögonläkare i ett senare skede.

Hållning

Hållningen följs upp i samband med de överenskomna undersökningarna. Om avvikelser observeras vid dem följs hållningen upp med tätare kontroller enligt separata anvisningar. Vid behov hänvisas eleven till skolläkaren för närmare undersökning av hållningen. Vid behov bedömer skolläkaren behovet av närmare undersökningar. Elever med ryggbesvär hänvisas till den egna hälsostationen eller till skolhälsovårdarens mottagning. Vid motionsrådgivning rekommenderas motionsgrenar som belastar kroppen symmetriskt och mångsidigt samt rörelser som ger en bättre behärskning av kroppens mellandel. Dessutom fäster man uppmärksamhet vid muskelspänningar på baksidan av låren och ger anvisningar om stretching av musklerna. Remiss till fysioterapi kan göras enligt fastställda kriterier.

Laboratorieprov

Eleven kan vid behov remitteras till laboratorieundersökningar, om hälsovårdaren eller läkaren anser det vara befogat. Skolläkaren eller hälsovårdaren informerar föräldrarna om saken.