Skolhälsovårdaren

Skolhälsovårdarens arbete består huvudsakligen av förebyggande av sjukdomar och handledning i egenvård. Arbetet koncentreras på att främja elevernas välbefinnande och inlärning. Det är viktigt att skolhälsovården samarbetar med föräldrarna. Skolhälsovårdaren är i regel anträffbar via tidsbokning.

Eleverna genomgår årligen en hälsoundersökning där hälsovårdaren bland annat följer elevens uppväxt, utveckling och allmänna välbefinnande. Vid behov kan hälsovårdaren hänvisa eleven till läkarmottagning eller till någon annan sakkunnig.

Hälsovårdaren svarar även för de vaccinationer som ges i skolan. Hon finns också till om eleven vill samtala till exempel om sömn, kost, fritid eller pubertetsfrågor.

Eleverna kan besöka hälsovårdaren på öppen mottagning utan tidsbokning. Tidpunkterna för öppen mottagning kan kontrolleras av den egna skolans hälsovårdare.

Hälsovårdaren ansvarar för första hjälpen i skolan tillsammans med skolans övriga personal. I en situation där första hjälpen ges har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård.