Skolläkaren

I skolan arbetar skolläkaren och hälsovårdaren i team vid på förhand bestämda tidpunkter. Tidsbokningen till skolläkaren görs genom kontakt med skolhälsovårdaren.

Skolläkarens arbete består i huvudsak av hälsoundersökningar där screeningar görs i förebyggande syfte eller för upptäckande av sjukdomar eller avvikelser i hälsotillståndet. Vid behov skriver läkaren en remiss och hänvisar eleven till fortsatta undersökningar eller vård.

Skolhälsovården ansvarar inte för diagnostisering, vård och behandling eller uppföljning av grundsjukdomar. Utredningen och vården av kroniska sjukdomar samt utlåtanden och intyg i samband med dem begärs av den egna vårdansvariga läkaren.

En elev som insjuknat akut hänvisas efter behov till hälsostationen.