Vaccinationer

Skolhälsovården har hand om de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet (t.ex. stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund).

Om eleven har någon grundsjukdom, såsom astma, ges vaccination mot säsongsinfluensa av skolhälsovården. Mottagningstid för vaccinering bokas hos den egna skolans hälsovårdare.

Om eleven behöver vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet för utlandsresenärer är det bäst att kontakta den egna hälsostationen. Den som behöver vaccination mot hepatit eller fästingburna sjukdomar kan vaccineras inom skolhälsovården på egen bekostnad. I så fall ska tid bokas separat hos skolhälsovårdaren.

Esbo stads hälsotjänster ger inte sådana vacciner som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet och som inte finns tillgängliga i Finland.