Studerandehälsovård

Studerandehälsovården i Esbo

Välkommen som klient till Esbo stads studerandehälsovård. Studerandehälsovården erbjuder tjänster för studerande med minst två månaders oavbrutna studier vid gymnasier, yrkesinstitut och yrkeshögskolor inom området av Esbo stad.

Studerandehälsovården upprätthåller och stöder ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, hjälper dig med att bedriva dina studier och utexamineras till ett yrke. Målet med studerandehälsovården är att främja din förmåga att behärska ditt eget liv och lyfter fram sunda levnadsvanor som en positiv resurs i vardagen. Studerandehälsovården består framför allt av förebyggande hälsorådgivning.

Om du har frågor som gäller hälsan i samband med studierna får du gärna kontakta oss. Tjänsterna inom studerandehälsovården bygger på ömsesidigt förtroende. Hälsovårdaren har tystnadsplikt.

Programmet för undersökningar vid Esbo stads skol- och studerandehälsovård baserar sig på Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga.