Allmänna hälsorekommendationer

Kost

För unga rekommenderas regelbundna måltider fem gånger om dagen (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål). En mångsidig kost är viktig för hälsan och välbefinnandet. Det är bra att dagligen äta cirka 400-500g grönsaker och cirka 8 dl mjölkprodukter (kan delvis bestå av ost). Vid behov kan lågt kalciumintag ersättas med kalciumtillskott. Fisk rekommenderas minst två gånger i veckan, med variation av olika fiskarter. Unga under 18 år rekommenderas en D-vitamintillsats på 10 µg per dag året om.

Hälsovårdaren ger råd i frågor som gäller näring och kost. Om den studerande anses dra nytta av näringsterapi kan skolan ge remiss till en näringsterapeut. Den unga bokar själv tid till näringsterapeutens mottagning enligt anvisningar från hälsovårdaren. Besöken är avgiftsfria för klienten.

Sömn

Studerande behöver sova 8–9 timmar varje natt. På kvällen bör du reservera tillräckligt med tid att lugna dig och somna. En alltför kort eller avbruten nattsömn försämrar minnet, uppfattningsförmågan och inlärningen av kunskaper och färdigheter, både under studier och fritidsaktiviteter. Sömnbrist höjer också risken för olycksfall och skador till följd av minskad koncentrationsförmåga.

Motion

Motion rekommenderas cirka två timmar varje dag, varav en del kan vara vardagsmotion. Var och en av oss behöver motion, eftersom musklerna och benstommen blir starkare av rörelse. Motion förbättrar lungornas och hjärtats funktion och höjer blodcirkulationen. Motion hjälper att hålla vikten och minskar risken för många sjukdomar. Motion förebygger många sjukdomar och är också ett effektivt tillskott i behandlingen av många sjukdomar.

Motion höjer koncentrationsförmågan och förbättrar minnet samt gör det lättare att somna. Även sömnkvaliteten förbättras. På det sättet bidrar motion till att man lär sig nytt och orkar både med studier och fritidssysslor. Motion höjer sinnesstämningen och självkänslan. Via motion lär man också känna nya människor och fungera i olika grupper.

Berusningsmedel

Alla berusningsmedel är skadliga för uppväxt och utveckling. Enligt lag är de förbjudna för alla som inte fyllt 18 år.