Elektronisk hälsoenkät

Under det första studieåret får du en elektronisk hälsoenkät till den e-postadress som du lämnat till skolan. Meddelandet innehåller en länk till en dataskyddad enkät som är säker och konfidentiell. Den information du lämnat behandlas enbart av yrkesutbildade personer inom studerandehälsovården som har tystnadsplikt.

Syftet med den elektroniska hälsoenkäten är att påskynda och vid behov tidigarelägga hälsoundersökningen för dem som mest behöver hälsotjänster. Detta bidrar till att främja den studerandes hälsa och till att studierna lyckas.

Studerande vid yrkeshögskolor och vuxeninstitut kallas på basis av hälsoenkäten till en hälsoundersökning vid behov.

I samband med undersökningen skriver läkaren ut ett friskintyg för ungdomar.

För män i uppbådsålder innefattar läkarundersökningen en uppbådsundersökning.