Friskintyg för ungdomar

Friskintyg för ungdomar skrivs ut för intygande av ditt hälsotillstånd i regel för körkort (moped och bil), yrkesutbildning och för arbetslivet. Intyget skrivs för eleven i samband med läkarundersökningen i årskurs 8 och för den studerande i samband med den återkommande läkarundersökningen, som i regel ordnas under det andra studieåret.

Friskintyget för ungdomar är i kraft fem år från det att det utfärdats, om inte hälsomässiga skäl begränsar intygets giltighetstid. Läkaren antecknar giltighetstiden i nedre kanten av intyget. Intyget kan användas under hela giltighetstiden om ändringar inte inträffat i hälsotillståndet.

Ta väl vara på intyget, eftersom ett förkommet intyg inte ersätts med nytt av skolhälsovården. Extra undersökningstider enbart för hämtning av friskintyg för ungdomar ges inte av skolhälsovården. Hälsostationerna skriver inte ut friskintyg för ungdomar. Inom den privata sektorn tas en avgift ut för intyget.