Undersökningar

Vad som kontrolleras under hälsoundersökningar varierar beroende på år. Grundundersökningarna innefattar uppföljning av längd och vikt samt synförmåga och blodtryck.

Hörsel

Hörseln undersöks genom screening med audiometer på ljudnivån 20dB, om det finns anledning till detta (t.ex. om studierna medför buller eller hörselkurvan har varit avvikande). Om den studerande också i en förnyad undersökning har en avvikande hörselkurva skrivs remiss till hälsocentralens öronläkare.

Syn

När- och fjärrsynen följs upp under studietiden. Om den studerande upplever förändringar i synen kan synkontroller göras också på begäran. Inom studerandehälsovården skrivs inte remisser till optiker eller ögonläkare.

Hållning

Hållningen följs vid behov upp i samband med undersökningarna. Alla rekommenderas motionsgrenar som belastar kroppen symmetriskt och mångsidigt och ger bättre behärskning av kroppens mellandel.

Laboratorieundersökningar

Den studerande kan vid behov remitteras till laboratorieundersökningar, om hälsovårdaren eller läkaren anser det vara befogat.