Övriga tjänster

Övriga tjänster inom Esbo stads studerandehälsovård

Studerandehälsovården i Esbo erbjuder vid sidan av hälsoundersökningar även andra tjänster. Vi vill stödja unga människors balanserade uppväxt och välbefinnande för att studierna ska förlöpa väl. Kontakta oss gärna!