Berusningsmedel

Inom studerandehälsovården uppmuntras eleverna till drogfrihet, och berusningsmedel diskuteras i samband med hälsoundersökningarna. Som berusningsmedel betraktas tobak, snus, alkohol, narkotika, missbruk av läkemedel, tekniska lösningsmedel och anabola steroider.

Användning av berusningsmedel är skadligt för hälsan och enligt lag förbjudet för unga som inte fyllt 18 år. En ung människas kropp är fortfarande under utveckling, och därför betydligt mer utsatt för berusningsmedlens skadliga effekter än vuxnas kropp.

Det är bra att diskutera berusningsmedel hemma med en vuxen. Om det uppstår oro hemma över den ungas bruk av berusande ämnen kan vårdnadshavaren eller den unga själv vara i kontakt med studerandehälsovården för att få handledning och råd.