Psykisk hälsa

Det lönar sig att ta kontakt med skol- eller studerandehälsovården om du känner dig nedstämd, inte kan sova, har bekymmer som gäller människorelationer eller din livssituation eller är bekymrad över ditt orkande. Utöver mottagningsbesök kan hälsovårdaren vid behov, med respekt för dina behov och önskemål, hänvisa dig vidare till mentalvårdstjänsterna i din egen kommun.

Gymnasier, yrkesinstitut och yrkeshögskolan Metropolia har en kurator och psykolog som du kan vända dig till i frågor som gäller psykisk hälsa och stöd för studierna. Yrkeshögskolan Laurea  har en egen studiepsykolog som också kan anlitas i frågor som gäller psykisk hälsa och stöd för studierna.

Vid behov kan läkaren inom studerandehälsovården remittera dig till den specialiserade sjukvården.

Ungdomspolikliniken i Esbo (13–22 år) erbjuder stöd och samtalshjälp i frågor som gäller psykisk hälsa, missbruk, spelproblem och fritidssysselsättning. Även ungas föräldrar kan fråga om råd. Tjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria och remiss behövs inte.