Spelande och medier

På studerandehälsovården får du vid behov stöd, handledning och råd om ditt spelande eller mediebruk stör det normala vardagslivet.

Det är bra om man hemma kan samtala om saken och gemensamt komma överens om hur många timmar som används vid datorn eller TV:n.