Vaccinationer

Inom skolhälsovården ges vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet (t.ex. stelkramp, polio, mässling, påssjuka, röda hund). Vaccinationsprogrammet för barn och unga har vanligen genomförts när barnet fyllt 15 år. Om du saknar någon vaccination som hör till programmet kan du få den inom studerandehälsovården.

Vid yrkesläroanstalter har studerande inom hälsovårdsområdet och instrumentvården rätt till hepatit B-vaccination. Rätt till en gratis serie av hepatit B-vaccinationer tillhör även socionom- och fysioterapeutstuderande om arbetsplatsen för praktiktjänstgöring särskilt förutsätter detta. Vaccination ges på begäran till alla som inleder sina studier, och även till dem som studerar för närvarande och som inte är vaccinerade.

Om du har någon grundsjukdom, t.ex. astma, är du berättigad till vaccination mot säsongsinfluensa inom skol- och studerandehälsovården. Boka tid för vaccinering av din egen hälsovårdare.

Om du behöver vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet för utlandsresenärer, ta kontakt med din egen hälsostation. Vaccination mot hepatit eller fästingburna sjukdomar kan ges på egen bekostnad inom skol- och studerandehälsovården vid en tidpunkt som avtalas separat med skolhälsovårdaren. De som reser till ett annat land som utbyteselever kan vid behov få vaccinationer hos studerandehälsovårdaren.

Esbo stads hälsotjänster ger inte sådana vaccin som inte hör till det nationella vaccinationsprogrammet och som inte finns tillgängliga i Finland.