Tjänster och tidsbokning

Studerandehälsovården består av förebyggande tjänster som är avsedda för unga och deras familjer. Målet är att främja de studerandes hälsa och välbefinnande samt att stödja en sund och trygg studiemiljö i samarbete med elevvårdspersonal, lärare och vårdnadshavare. Studerandehälsovården ordnar hälso- och sjukvårdstjänster i samarbete med hälsostationerna.

Rådgivningsbyrån, skolhälsovården och studerandehälsovården bildar en integrerad process där uppgifterna om din historia från barndom och ungdom medverkar till att stödja hälsan och välbefinnandet också i framtiden.

Avgiftsfria tjänster

Studerandehälsovårdens tjänster är avgiftsfria för alla som studerar i Esbo, oavsett din hemkommun. Esbo tar under vardagar inte ut någon hälsocentralsavgift av klienter under 18 år och inte heller av dem som studerar på heltid. För att få befrielse från hälsocentralsavgiften bör du vid besök på hälsostationen på patientkontoret visa upp ditt gällande studentkort eller av läroanstalten lämnat studieintyg.

Hälsovårdaren nås vid läroanstalterna på överenskomna dagar samt per telefon, meddelande på Wilma (gymnasier) eller per e-post.