Olycksfall i skolan

Hälsovårdaren ansvarar tillsammans med skolans övriga personal för första hjälpen i olycksfall som inträffar i skolan. Om en olycka inträffar under skoldagen kan du gå till hälsovårdaren om hon är på plats. Hälsovårdaren ger första hjälpen, kartlägger situationen, registrerar det inträffade och hänvisar dig vid behov till hälsostationen och kontaktar vårdnadshavarna. I en situation av första hjälp har vårdnadshavaren ansvaret för att eleven förs till fortsatt vård. Akuta problem tas om hand på hälsostationen.

Om en olycka inträffar görs alltid en olycksanmälan till skolsekreteraren. Händelsebeskrivningen som fogas till olycksanmälan skrivs av läraren eller vårdnadshavaren tillsammans med eleven. Gymnasieelever gör olycksanmälan med skolsekreteraren. Studerande vid yrkesinstitut fyller i olycksanmälan tillsammans med läraren. Eventuell ersättning kan ansökas mot kvitton.

Eleverna i Esbo stads skolor är försäkrade genom en olycksfallsförsäkring som täcker den offentliga hälso- och sjukvårdens poliklinikavgift. Yrkesinstitutet Omnias studerande är försäkrade genom en gruppförsäkring som gäller i skolan, på skolresor och under perioder för inlärning i arbetet.