Sjukvård

Sjukvården för studerande genomförs i samarbete med hälsostationerna. Första hjälpen vid olycksfall ges tillsammans med läroanstaltens övriga personal.

När studeranden insjuknar akut

Som studerande behöver du inte ha tillstånd eller intyg av hälsovårdaren för att gå hem när du blivit sjuk mitt under dagen. På yrkesinstitut kan du med egen anmälan vara frånvarande från skolan i tre dagar, varefter du behöver ett intyg av en hälsovårdare/läkare på hälsostationen om att sjukdomen fortsätter. I gymnasier rapporteras frånvaro enligt läroanstaltens egen praxis.

Hälsovårdaren vid studerandehälsovården skriver inte ut intyg för sjukledighet.

I regel hör närmare diagnostik, vård och behandling och uppföljning av sjukdomar dock inte till studerandehälsovården. Vid behov hänvisas du antingen till hälsostationen eller till specialiserad sjukvård (remiss).

Anvisningar som gäller grundsjukdomar hos studerande

Det är bra att informera studerandehälsovårdaren om dina eventuella grundsjukdomar och medicineringen i samband med dem. Vården och uppföljningen av grundsjukdomar hör till den vårdansvariga enheten. I akuta situationer (till exempel lågt blodsocker hos en diabetiker) kan du besöka studerandehälsovårdarens mottagning. Du ska ha med sig de läkemedel som behövs för en eventuell grundsjukdom, liksom även andra läkemedel som ska tas vid behov. Skolan svarar inte för förvaringen av de studerandes egna läkemedel.