Skolläkaren

På yrkesinstitut och i gymnasier gör skolläkaren en hälsoundersökning i regel under det andra studieåret. Undersökningen fokuserar på förebyggande av sjukdomar och tidigt upptäckande av problem i hälsotillståndet. Om du har behov av särskilt stöd kan situationen utredas och följas upp på skolläkarens mottagning.

Skolläkaren och hälsovårdaren arbetar i team vid på förhand bestämda tidpunkter. Tidsbokningen till skolläkaren görs genom kontakt med skolhälsovårdaren.

I samband med läkarundersökningen genomgår alla som nått åldern för uppbådsplikt en hälsoundersökning på förhand.

I samband med de återkommande undersökningarna är det möjligt att få ett avgiftsfritt friskintyg för ungdomar , som behövs bland annat för körkort.

Du som studerar vid yrkeshögskola eller vuxeninstitut kan fråga hälsovårdaren om tillgängliga läkartjänster.

Närmare diagnostisering, vård och behandling eller uppföljning av sjukdomar hör inte till studerandehälsovården. Vid behov hänvisas du antingen till hälsostationen eller till den specialiserade sjukvården (remiss). Utlåtanden och intyg som hänför sig till kroniska sjukdomar begärs av den egna vårdansvariga läkaren.

Akuta problem tas om hand på hälsostationen.