Studerandehälsovårdaren

Hälsovårdaren når du i skolan eller på läroinrättningen på överenskomna dagar samt per telefon, meddelande på Wilma (gymnasier) eller per e-post. Hälsovårdaren är i regel anträffbar på tidsbokning. Du kan också komma till öppen mottagning hos hälsovårdaren utan tidsbeställning. Tiderna för öppen mottagning kan du kontrollera hos hälsovårdaren i din egen skola.

Du kan vända dig till hälsovårdaren när du behöver information om hälsa, hälsotjänster eller om du har hälsoproblem som har en negativ inverkan på din studieförmåga. Också i följande ärenden kan du kontakta hälsovårdaren: vaccinationer, sexual- och preventivrådgivning, missbruk och psykisk hälsa samt sjukmottagning.

Elever vid gymnasier och yrkesläroanstalter genomgår en hälsoundersökning under det första studieåret. På yrkeshögskolor och vuxeninstitut kallas den studerande till en hälsoundersökning vid behov på basis av en hälsoenkät. Utgående från individuella behov kan hälsovårdaren hänvisa dig till en läkare eller någon annan sakkunnig.

Studerandehälsovårdarens arbete består huvudsakligen av förebyggande av sjukdomar och handledning i egenvård. Arbetet koncentreras på att främja välbefinnande och inlärning.

Dessutom svarar hälsovårdaren för de vaccinationer som ges i skolan samt för första hjälpen i skolan i samarbete med skolans övriga personal.