Smart chattbot inledde rådgivning om coronaviruset på många språk i Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
17-04-2020 kl. 14.49

Esbo stad testar en smart, lärande chattbot med artificiell intelligens, som svarar på frågor på över 100 språk på esbo.fi. När du samtalar med den smarta chattbotten behöver du inte fundera på hur frågan ska formuleras – om boten inte genast kan svara, lär den sig snabbt. 

Den mångspråkiga smarta chattbotten är behändig för kunder som inte behärskar finska, svenska eller engelska. Den smarta chattbotten har jour dygnet runt och kan betjäna över 100 000 användare på en gång. 

Den smarta chattbotten hämtar informationen på Esbo stads och utvalda myndigheters webbplatser och svarar på basis av dem tillförlitligt och sakkunnigt. Den smarta chattbotten är mycket läraktig. Om uppgifterna på webbsidorna ändras, märker den smarta chattbotten detta (med en liten fördröjning) och beaktar ändringarna i sina svar. 

Den smarta chattbotten kan svara på frågor på över 100 språk. Dess språkkunskaper baserar sig på automatisk översättning från engelska. Det förekommer säkert språkfel, men målet är att översätta det centrala innehållet i varje meddelande.  

Samtalet med den smarta chattbotten är helt privat och anonymt. 

”Med hjälp av den smarta chattbotten, som har artificiell intelligens och använder automatiska översättningar, kan vi sprida anvisningar och aktuell information om våra tjänster till de många språkminoriteterna i Esbo. En sådan snabb kommunikation på många språk skulle inte vara möjlig utan artificiell intelligens. Även om språkriktigheten säkert kan förbättras, är den smarta chattbotten en välkommen komplettering till Esbo stads kommunikation på finska, svenska och engelska", säger omsorgsdirektör Juha Metso.

Den smarta chattbotten ger i synnerhet råd som gäller Esbo 

Den smarta chattbotten samlar data om vilka frågor den oftast får och också om vad den inte kan svara på. På detta sätt kan man upptäcka angelägna problem och vidareutbilda den smarta chattbotten. 

Genast i början kan den smarta chattbotten till exempel svara på sådana här frågor: 

  • Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har smittats med coronaviruset? 
  • Hur har den fria rörligheten och möten mellan människor begränsats? 
  • Av vem får till exempel seniorer och barnfamiljer hjälp i det dagliga livet under undantagstillståndet? 
  • Var kan arbetstagare som permitteras eller sägs upp eller företag som råkat i ekonomiska svårigheter få hjälp? 
  • Hur kan jag uträtta ärenden hos stadens förvaltningar under undantagstillståndet? 

Den smarta chattbotten är ingen vanlig chattbot 

Den smarta chattbotten skiljer sig från en vanlig chattbot. Den förstår också fritt skrivet språk och inte bara formella frågor och är därför är en mer intressant samtalspartner än vanlig chattbot. När du samtalar med den smarta chattbotten behöver du inte fundera på hur frågan ska formuleras – om den inte genast kan svara, lär den sig snabbt. 

Den smarta chattbotten inledde sitt jobb på de finska och engelska webbsidorna esbo.fi  17.4.2020. Till den svenska webbsidan fogas den litet senare. Den smarta chattbotten finns på sidan www.esbo.fi/coronaviruset och på sidan Instruktioner om coronaviruset på olika språk. Den ska fogas senare också till webbplatsen www.helloespoo.fi. Den smarta chattbotten jobbar till en början på prov i två månader. 

Den smarta chattbotten har utvecklats i samarbete med IBM som verkar inom artificiell intelligens och teknik och det finländska startuppföretaget Neuvo Inc. Global som verkar i eHealth-branschen, som har använt sig av IBM Watson Assistant. Den smarta chattbotten har utbildats utifrån kommunikationsmaterial inom hälso- och sjukvården och den finländska offentliga förvaltningen (bl.a. Esbo stad, sjukvårdsdistriktet HUS, Institutet för hälsa och välfärd THL). 

Mer information 

  • omsorgsdirektör Juha Metso, Esbo stad, tfn 050 532 7321, juha.metso@esbo.fi 
  • Kommunikationsavdelningen av IBM, tfn 09 459 5900, ibmficom@fi.ibm.com