Munhälsovård

När du kontaktar oss bedöms vårdbehovet av en expert på munhälsovård och vi gör upp en vårdplan.

Primärt behandlas du på den tandklinik i vars serviceområde du bor.