Tandvård

Välkommen till oss! Klicka på rubrikerna nedan, så får du närmare information och anvisningar.

Coronasituationen medför fortfarande förändringar också i tandvården. Till exempel vårdtiderna är längre än normalt och för närvarande kan vi inte utföra alla behandlingar. Vi har sett till att det är tryggt att komma till vård. Kom ihåg att du ska ha en bokad tid när du kommer till tandkliniken och att du måste vara frisk. Om du blir sjuk efter att du bokat en tid, kontakta vår kundtjänst, tfn 09 816 30300.

På webben kan du boka tid för vuxna på vardagsjouren vid Esbo sjukhus Karvasbackavägen 6 (kliniken har öppet kl. 8–16). Tiderna öppnar för bokning kl 00:01. Tidsbokning för brådskande tandvård vardagar kl. 7–16, tfn 09 816 35900. Klienter med luftvägssymtom som behöver brådskande vård vårdas vid HUS enheter. Ring först kundtjänsten vid Esbo stads tandvård, så hänvisar vi dig vidare. Du hittar närmare anvisningar under brådskande vård.

Tandvårdens tidsbokning och avbokning

Tidsbokning

 • Behöver du brådskande vård? Du hittar närmare anvisningar under brådskande vård
 • Är ditt besök det första hos oss, eller är det länge sedan ditt förra besök? Ring först vår kundtjänst på tfn 09 816 30300 (vardagar kl. 7.45–16)
 • Har du redan en vårdplan som en av våra tandläkare gjort, eller har du fått en kallelse till oss? Du kan boka tid på vår webbtjänst eller genom att ringa tfn 09 816 30300 (vardagar kl. 7.45–16).
 • Tidsbokning och rådgivning för personer med hörselskada per textmeddelande på tfn 046 877 1170 vardagar kl. 7.45–16.

Vid behov kan du kontrollera din tidsbokning på webben. Logga in på webbtjänsten med dina bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.

Avbokning och ombokning

Du kan flytta eller avboka tider på webben dygnet runt (gäller inte brådskande vård och tandreglering). Vår kundtjänst betjänar under öppettiderna. När kundtjänsten har stängt kan du avboka en tid genom att ringa tfn 09 816 30300 och lämna ett meddelande i svararen. 

Du kan också avboka en vårdtid dygnet runt per sms, tfn 045 739 65839. Skriv i meddelandet namn, födelsedatum och tidpunkt för tiden som avbokas. Om du avbokar en tidboka vid behov en ny tid i stället.

Observera att tider ska avbokas senast föregående dag före kl. 14. För oanvända tider som inte avbokats och sena avbokningar tar vi betalt enligt prislistan.

Bra att veta

Tandvårdens tidsbokning använder ett system för återuppringning. Lämna ditt telefonnummer i automaten, så ringer vi dig under samma dag (avvikelser kan förekomma under speciellt belastade tider). 

Tandvården har varje vecka ca 4 500 mottagningstider, största delen av dem kan bokas på vår e-tjänst. Bokningssituationen lever hela tiden. Vi får avbokningar dagligen, som ofta beror på det nuvarande coronaläget (du får komma till tandvården endast om du inte har några symtom alls). När du letar efter lediga tider på vår e-tjänst är det bra att veta att alla tider kan vara bokade tillfälligt. Det lönar sig att leta efter tider litet längre fram i tiden.

Vi skickar en påminnelse per textmeddelande två dagar före den bokade tiden (gäller inte brådskande vård) om du gett tillstånd till det. Du kan ge tillståndet i samband med att du bokar tid eller på webbtjänsten. Om du av någon orsak inte får påminnelsen och missar tiden, är det inte en orsak att efterskänka avgiften. Om du ska boka tid för en närstående som är 14 år eller äldre behöver du fullmakt att sköta hens ärenden

Fyll i blanketten för förhandsuppgifter

Vi vill ge dig bästa möjliga vård och därför är det viktigt att vi har information om din hälsa och eventuella medicineringar. Du kan fylla i blanketten för förhandsuppgifter på webben. Blanketter finns också på våra tandkliniker.

Det är viktigt att du fyller i blanketten för förhandsuppgifter före ditt första besök och också om det skett förändringar i ditt hälsotillstånd, eller om det gått mer än ett år sedan du senast fyllde i blanketten. Du kan fylla i blanketten på webben när som helst. Dessutom skickar vi dig en påminnelse om att du ska fylla i blanketten fem dagar före din bokade tid, om du gett ditt tillstånd till påminnelser per textmeddelande.

Kontrollera dina uppgifter.

Mina Kanta-sidor Mina Kanta-sidor är en tjänst där du kan se de anteckningar som hälsovården gjort om den vård du fått och dina medicineringar. Du kan logga in via Kanta-tjänsternas webbplats eller via adressen omakanta.fi Munhälsovården i Esbo anslöt sig till Mina Kanta-sidor 18.5.2019. Dina besök hos oss som skett efter det syns på dina sidor.

Övriga personregister AKlienters och patienters uppgifter registreras i olika personregister inom Esbo stads social- och hälsovårdstjänster i den mån som det är nödvändigt för att sköta ärendena. I egenskap av klient eller patient har du rätt att kontrollera dina uppgifter i registren och be om sådan information som rör din vård (till exempel röntgenbilder). Detta kan du göra genom att skicka en egenhändigt undertecknad begäran om kontroll av registeruppgifter. Mer information och blanketter Du har i regel rätt att få de uppgifter som ska ges enligt dataskyddsförordningen gratis en gång per år. Om begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt om de framställs upprepade gånger, får staden ta ut en rimlig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran.

Textmeddelandetjänst för personer med hörselskada

Tidsbokning och rådgivning för personer med hörselskada per textmeddelande på tfn 046 877 1170 vardagar kl. 7.45–16.

Brådskande vård

Klienter som behöver brådskande vård får i regel en tid under samma dag antingen hos tandvården i Esbo eller hos den centraliserade jourtjänsten för huvudstadsregionen.

Symtom som kräver brådskande vård:

 • Svullnad med feber
 • Svårigheter att öppna och stänga munnen
 • Andningssvårigheter, svårigheter med att svälja
 • Skador eller olyckor som berör mun eller käkar
 • Smärta eller värk som värkmedicin inte lindrar
 • Blödning till exempel efter att en tand avlägsnats, om blödningen inte upphör efter 45–60 minuters behandling med kompressionsförband.
 • Alla problem med fasta och löstagbara tandställningar
 • Speciellt störande sprickningar i tänder eller plomber

I mindre allvarliga fall (till exempel sprickningar som inte stör, mindre smärta, ilningar eller protesproblem) kan du ringa tandvårdens tidsbokning på tfn 09 816 30300. I icke-brådskande fall försöker vi hitta en tid inom tre veckor.

Brådskande första hjälpen under vardagar

Bokning av brådskande tandvård på webben du kan boka tid för vuxna på vardagsjouren vid Esbo sjukhus Karvasbackavägen 6 (kliniken har öppet kl. 8–16).
 • Tidsbokning för brådskande tandvård vardagar kl. 7–16, tfn 09 816 35900

Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour

Tidsbokning vardagar kl. 14–21, veckoslut och vardagshelger kl. 8–21 på tfn 09 471 71110. Ring alltid först innan du går till jouren.
Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12, Helsingfors.

Tandvårdens nattjour

På nattjouren vårdas endast patienter som behöver omedelbar vård och som på medicinska grunder inte kan vänta till följande morgon kl. 8.
Tidsbokning nattetid kl. 21–8 på tfn040 621 5699. Ring alltid först innan du går till jouren.
Tölö sjukhus olycksfallsstation,Tölögatan 40Helsingfors.

Tandklinikernas kontaktuppgifter

Obs! Du kan tills vidare komma till tandkliniken endast med tidsbokning.

Esbobor kan fritt välja bland stadens tandkliniker. Tandklinikerna har öppet vardagar kl. 8–15. Tidsbokningsnumret för tandklinikerna, 09 816 30300, betjänar vardagar kl. 7.45–16.00. Förfrågningar om tandvårdens räkningar och avgifter hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi. Esbo stadens tandvård betjänar endast med tidsbokning.

Jour

Tandkliniken vid Esbo sjukhus
Besöksadress: Karvasbackavägen 6
OBS! Esbo sjukhus finns i ett skilt hus intill Jorvs sjukhus.
Postadress: PB 2550, 02070 Esbo stad

Esbo centrum

Kalajärvi tandklinik, stängd 5.7 - 8.8 
Besöksadress: Höstglödsängen 4
Postadress: PB 2515, 02070 ESBO STAD

Hälsostationen Samaria i Esbo centrum/Tandkliniken
Besöksadress: Hälsogränden 2 OBS! Ingång till tandläkarmottagningen undantagsvis från byggnadens baksida, följ skyltarna. Ingång är inte tillgänglighetsanpassade. 
Postadress: PB 2516, 02070 ESBO STAD

Esboviken

Esbovikens tandklinik
Besöksadress: Sjöfolksvägen 4  OBS! Ingång till tandläkarmottagningen undantagsvis från byggnadens baksida, följ skyltarna.
Postadress: PB 2442, 02070 ESBO STAD

Nöykis tandklinik, stängd 19.7 - 8.8 
Besöksadress: Oxfotvägen 8
Postadress: PB 2402, 02070 ESBO STAD

Alberga

Besöksadress: Trillagatan 5
Postadress: PB 2137, 02070 ESBO STAD

Rosaslottets tandklinik, stängd 7.7 - 15.8 
Besöksadress: Lustslottsvägen 4

Postadress: PB 2113, 02070 ESBO STAD

Mattby, Olars, Hagalund

Gäddviks tandklinik
Besöksadress: Gäddviksgatan 19
Postadress: PB 2231, 02070 ESBO STAD

Hagalunds tandklinik, stängd 5.7 - 8.8 
Besöksadress: Flitarvägen 2
Postadress: PB 2216, 02070 ESBO STAD

Tandkliniken vid Iso Omena rådgivningsbyrån
Besöksadress: Suomenlahdentie 1, 3. krs
Postadress: PB 2342, 02070 ESBO STAD

Tandreglering

Stensviks tandklinik, stängd 5.7 - 8.8 
Besöksadress: Sjöröken 3, 2 vån.
Postadress: PB 2410, 02070 ESBO STAD

Alberga tandklinik
Besöksadress:Konstapelsgatan 2
Postadress: PB 2119, 02070 ESBO STAD

Förfrågningar gällande pågående tandregleringsbehandling: hammashoito.oikomishoito@espoo.fi 

Mattby tandklinik på Mattsgatan har stängt. Du kan i samband med tidsbokningen välja vilken som helst av stadens tandkliniker. Närmast Mattby är tandklinikerna i Gäddvik, Hagalund, Esboviken och Nöykis.

Läs mer om servicesedel för tandvård

Avgifter för tandvård

Tandvårdens avgifter grundar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Räkningen skickas efter besöket till den adress som finns i dina klientuppgifter. Kommunal tandvård är gratis för personer under 18 år, med vissa undantag: avgiften för en mottagningstid som inte använts och inte avbokats i tid, avgiften för en tandställning som försvunnit eller skadats på grund av vårdslöshet eller då den använts på fel sätt.

Ett besök hos munhygienisten kostar 10,30 euro och ett tandläkarbesök 13,10 euro. Avgiften för ett besök på specialtandvårdens mottagning är 19,20 euro. Dessutom finns det avgifter för olika åtgärder.

Se närmare uppgifter om tandvårdens avgifter. Avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte avbokas är 50,80 euro för alla personer över 18 år.

Ifall du har frågor om tandvårdens räkningar och avgifter, var god och kontakta oss via hammashoito.asiakaspalvelukeskus@espoo.fi, eller per telefon 09 816 30400 mån-fre kl. 10-14.

Felaktigt bett och tandreglering

I samband med tandkontrollerna kontrolleras också bettet. Vid behov hänvisas du till en specialisttandläkare som bedömer hur svårt problemet är, om du behöver tandreglering, och speciellt för barnpatienters del när tandregleringen ska inledas.

Felaktigt bett

I Esbo är det möjligt att få tandreglering enligt de nationella rekommendationerna.

De felaktiga betten poängsätts på en skala på 1–10 enligt hur svåra de är. Esbo stad behandlar felaktiga bett som klassificerats till 8–10. I mildare fall kan patienter som vill det få tandreglering hos privata tandläkare, på egen bekostnad.

Tandreglering

Tandreglering förutsätter en god munhälsa. Det får inte finnas hål i tänderna eller tandköttsinflammation och tänderna måste rengöras oklanderligt under hela tandregleringen.

Tandställningarna måste användas enligt anvisningarna och de ska tas med på varje vårdbesök. I början av tandregleringen kan tänderna verka känsliga.

Tandregleringen tar i snitt mellan ett och tre år. Efter detta följer retentionsperioden, det vill säga stabiliseringsskedet, som vanligtvis tar två år.

Vården är avgiftsfri för patienter under 18 år. För en oanvänd mottagningstid som inte avbokats uppbärs en avgift för alla som fyllt 15 år. Kostnaderna för tandställningar som försvunnit eller gått sönder på grund av vårdslös behandling står patienten själv för. Om patienten inte använder tandställningen enligt anvisningarna och tandställningen därför måste förnyas, står patienten själv för tandlaboratoriekostnaderna.

Första hjälpen

Första hjälpen inom tandreglering för vuxna (fastsittande retentionstråd som sticker eller skaver) ges på Esbo stads tandklinik, men om tråden ska sättas fast på nytt måste patienterna söka vård hos en privat tandreglerare som de själv valt. Vi rekommenderar att retentionstrådar sätts fast av en tandreglerare så att tråden inte aktiveras och börjar flytta på tanden. Om du fått tandreglering hos Esbo stad eller käkortopedi på HUS under de senaste två åren har du rätt att få retentionstråden fastgjord på nytt på Esbo stads tandklinik.

Om tandställningen, retentionstråden, retentionsbrickan eller någon annan del av tandställningen går sönder eller förvrängs, eller om tandställningen av någon annan orsak inte kan användas som den ska, bör patienten snarast möjligt kontakta munhälsovårdens tidsbokning på tfn 09 816 30300.

Tjänster i olika livsskeden     

Familjer som väntar sitt första barn

Familjer som väntar sitt första barn kan komma på ett avgiftsfritt rådgivningsbesök. Graviditetstiden utgör ett lämpligt tillfälle att tillägna sig information om barns munhälsa och munvård, eftersom föräldrarnas hälso-, närings- och munvårdsvanor lätt överförs till barnet. Målet är att föräldrarnas mun och tänder är friska innan barnet föds. I besöket ingår ingen munhälsokontroll, utan det fungerar som hjälp för att skapa en grund för goda hälsovanor. Vi går tillsammans igenom vilka åtgärder som behövs och kommer överens om vilka tjänster ni hänvisas till. Tiden bokas via tandvårdens tidsbokning.

Barn och unga

Hela åldersklassen deltar i de regelbundna kontrollerna. Till dem kallas man per brev. För alla barn och unga görs också en individuell vårdplan med uppgifter om när följande besök till munhygienist och tandläkare ska ske, anvisningar för hemvård, förebyggande och behandlande vård, uppföljning av utvecklingen av bettet och eventuella röntgenundersökningar.

Barn på ett, tre och fem år får ett brev om möjligheten att boka tid för en munhälsokontroll. Tidsbokningen kan göras på webben eller per telefon. Brevet skickas något före barnets födelsemånad eller under den.

Elever i årskurs ett, tre, fem och åtta får ett brev om möjligheten att boka tid för en munhälsokontroll. Tidsbokningen kan göras på webben eller per telefon. Brevet skickas ett halvt år efter barnets/den ungas födelsemånad.

Alla 17-åriga Esbobor får ett brev med uppmaning att boka tid till munhälsokontroll.

Studerande

Studerande i läroanstalter i Esbo kan oberoende av sin hemort söka sig till munhälsokontroll inom kommunal tandvård i Esbo. Vården är avgiftsfri för unga under 18 år.

Vuxna

För alla undersökta patienter görs en individuell vårdplan i vilken man definierar behovet av vård och tidtabellen för den samt tidpunkten för följande undersökning.

Så sköter du din munhälsa

En frisk mun är en viktig del av människans hälsa. Inflammationer i munnen har samband med många allmänsjukdomar. Sjukdomar i munnen kan förekomma länge utan några symptom. En god munhälsa bygger på en god egenvård och på en tandvård enligt individuella behov.

Så sköter du din munhälsa

Munhälsovårdens servicelöfte

Esbobor i alla åldrar har rätt att ta del av tjänsterna inom stadens munhälsovård. Du kan önska en mottagningstid på den tandklinik du föredrar.

 • Du når oss lätt.
 • Du får brådskande vård alla dagar året om.
 • Du får en vårdplan som täcker flera år.
 • Vi kallar barn och unga till munhälsokontroll.
 • Du kan också sköta ärenden på webben.
 • Vi utvecklar kontinuerligt vår kundservice.