Esbo stads tandvård som köptjänst

Köptjänsten är i kraft sex månader från den dag då den beviljats dig och vården ska slutföras under den tiden.

Hur ska jag göra?

 1. Välj önskad tandklinik bland stadens upphandlade tandkliniker. Du hittar deras uppgifter i denna anvisning
 2. Boka tid på den klinik du har valt. Du får information om tillgängliga tider hos tandkliniken. Uppge ditt kundnummer vid tidsbokningen.
 3. Gå till mottagningen enligt vårdplanen.
 4. Betala tandvården med fakturan som skickas av Esbo stad.

Vad kan jag få för vård? 

När du beviljas en köptjänst fastställs den vård som den omfattar.

Du kan välja betjäning på finska, svenska eller engelska.

Vad kostar tandvården? 

Det slutliga priset bestäms enligt de behandlingar som utförts. Priset för köptjänsten är detsamma som hos Esbo stads egen tandvård. Esbo stad fakturerar för vården.

Du kan inte få ersättning enligt sjukförsäkringslagen av Folkpensionsanstalten. Däremot kan du få ersättning för resekostnaderna enligt sjukförsäkringslagen.

Du kan fråga Folkpensionsanstalten om grundläggande utkomststöd och Esbo stad om kompletterande utkomststöd.

Om du flyttar bort från Esbo mitt under vårdperioden, upphör den köptjänst som staden beviljat dig att gälla på flyttningsdagen. Esbo stad svarar inte för de kostnader som uppkommer efter flyttningsdagen. 

För en oanvänd tid som inte avbokats i tid betalar du enligt Esbo stads praxis.

Om du vill sluta använda köptjänsten under den pågående vårdperioden ska du informera den valda tandkliniken klart och tydligt att du önskar avbryta tandvården. Kontakta också kundtjänsten vid Esbo stads tandvård, tfn 09 816 30 300. Esbo stad ordnar då tandvård för dig på stadens tandklinik. Du kan då vara tvungen att vänta längre på att få tandvård.

De upphandlade tandklinikerna som du kan välja mellan

Du kan välja tandklinik bland alternativen nedan. Du kan inte anlita dessa företags tandkliniker på annat håll.

De upphandlade tandklinikerna är tillgängliga. Det finns inte personlyftar i behandlingsrummen.

Coronaria Hammasklinikka Kalevankatu

 • Öppet mån–tors kl. 8–20, fre kl. 8–15
 • Kalevagatan 4 A 29, 5 vån., 00100 Helsingfors
 • Tidsbokning per tfn 09 607 566 kl. 8–16
 • Tidsbokning på webben, Välj som kundkategori ”Espoon ostopalveluasiakkaat”

Coronaria Hammasklinikka Tilkka

 • Öppet mån–tors kl. 7.30-20.15, fre kl. 7.30-15
 • Mannerheimvägen 164, 2 vån., 00300 Helsingfors
 • Tidsbokning per tfn 010197035 klo 8-15
 • Tidsbokning på webben, Välj som kundkategori ”Espoon ostopalveluasiakkaat"

Kotihammas Tikkurila

 • Öppet mån kl. 8–16, tis kl. 8–16, ons kl. 8–18, tors kl. 8–16, fre kl. 8–15
 • Vernissagatan 1, 01300 Vanda
 • Tidsbokning per tfn 09 838 7030, mån-fre 8-18
 • Tidsbokning på webben: www.kotihammas.fi/ajanvaraus Välj som kundkategori ”Espoon ostopalveluasiakas"