Familjen väntar tillökning

Under graviditeten ges en god möjlighet att ändra hela familjens vanor och rutiner så att de utgör en god bas för barnets utveckling och uppväxt.

Kost

 • moderns mångsidiga kost är den bästa också för barnets växande tänder
 • det är skäl för hela familjen att under graviditetstiden vänja sig vid regelbundna måltider och att gallra bort onödiga mellanmål
 • vatten är den bästa törstsläckaren


Tänder

 • det är all anledning att kontrollera och sköta tänderna så att de är i skick innan barnet föds
 • graviditeten förorsakar inte i sig någon tandköttsinflammation, men om man redan har en sådan kan den förvärras
  • sköt tandköttsinflammationen genom noggrann rengöring hemma och på tandklinik
  • en tandköttsinflammation lugnar sig i allmänhet då hormonbalansen återställts
 • täta mellanmål och graviditetsillamående kan förorsaka hål i tänderna (karies)
 • karies ärvs inte, men de bakterier som förorsakar hål kan med saliven överföras från en vuxen till barnets mun


Xylitol

 • xylitol avbryter syraanfallet
 • daglig användning av xylitol minskar bakteriemängden i munnen och risken för att bakterierna skall överföras till barnet


Rengöring

 • borsta tänderna morgon och kväll med en mjuk borste och fluortandkräm
 • rengör tandmellanrummen dagligen med tandtråd, tandpetare eller mellanborst