Tips för far- och morföräldrar

Gläd barnbarnen med att ge dem tid och ömhet!

Tänder

 • nya mjölktänder är mycket känsliga för karies
 • karies är en smittsam bakteriesjukdom
 • den bakterie som förorsakar hål (streptococcus mutans) smittar genom saliv från vuxen till barn endast vid tandsprickningen
 • de vuxna som sköter barnet bör därför undvika direkt salivkontakt med barnet, t.ex. genom att inte äta med samma sked och att inte slicka nappen
 • för att minimera risken för bakteriesmitta är det också skäl för mor- och farföräldrarna att se till att deras egna tänder är i skick.

Matvanor

 • lär barnen hälsosamma matvanor
 • om barnen får regelbundna måltider och mellanmål behövs inga andra munsbitar däremellan
 • extra mellanmål leder till fetma, förstör matlusten och kan förorsaka hål i tänderna
 • för att hållas friska behöver tänderna vilopauser på ca fyra timmar mellan måltiderna
 • vatten är den bästa törstsläckaren
 • undvik att ge barn socker, saft och andra sötsaker

Xylitol

 • xylitolprodukter rekommenderas som alternativ till sötsaker
 • ett xylitoltuggummi eller en xylitolpastill efter måltiderna avbryter syraangreppet

Rengöring

 • borsta barnets tänder med en mjuk tandborste och en droppe fluortandkräm två gånger per dag
 • hemmets regelbundna vanor i fråga om tandborstning skall tillämpas också vid besök hos mor- och farföräldrar!