Skolhälsovårdens anvisningar för trygg skolgång

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
09-10-2020 kl. 15.59

Uppdaterad 26.3.2021 kl. 12.45

Nyheterna om coronaviruset kan bekymra skolelever och studerande. Skolgången går tryggt när alla följer gemensamma anvisningar. Närundervisningen är viktig eftersom den bygger upp elevernas välbefinnande och sociala relationer. 

Vi följer Institutet för hälsa och välfärd THL:s riktlinjer i våra anvisningar och rekommendationer.

Elevvården hjälper nära och på distans

Elevvården, det vill säga psykologer, kuratorer, hälsovårdare, läkare och terapeuter, är beredda att hjälpa vårdnadshavare och elever med att hantera bekymmer, rädslor och funderingar. Du kan boka en samtalstid hos elevvården i din skola. Mötet ordnas antingen i skolan eller på distans.

Skol- och studerandehälsovården:

Svår coronavirussjukdom är extremt sällsynt hos barn

Friska barn och unga löper mycket liten risk att insjukna i svår coronavirussjukdom. Risken är liten även för barn vars underliggande sjukdom – till exempel astma eller hjärtsjukdom – är i god vårdbalans. Om barnet, den unga eller en familjemedlem har en svår underliggande sjukdom, bedömer sjukskötaren eller läkaren om barnet eller den unga kan återvända till skolan. Anvisning för barn som tillhör riskgrupperna för coronavirus på HUS webbplats

Stanna hemma om du är sjuk

Om ett barn har symtom på infektion får hen inte gå till skolan. Barnet ska testas för coronavirus om vårdnadshavaren eller en yrkesperson inom hälsovården uppskattar att symtomen tyder på coronavirusinfektion. Läs om de typiska symtomen på Institutet för hälsa och välfärds webbplats: Symtom på coronaviruset

Läs mer på esbo.fi/coronaviruset

  • Det finns alltid orsak att testa för coronavirus om ett barn i skolåldern eller en tonåring har symtom som kan tyda på coronavirussmitta.     
  • Om resultatet är negativt kan barnet återgå till skolan när hen håller på att tillfriskna, också om symtomen inte helt är över.
  • Om barnet testas men resultatet dröjer, kan barnet återvända till skolan efter en symtomfri dag, om barnet inte har utsatts för ett verifierat fall av coronavirussmitta.

Om barnet har allergisk snuva, nyser enstaka gånger eller om näsan börjar rinna utomhus men slutar rinna inomhus, kan barnet gå till skolan eller delta i småbarnspedagogiken om allmäntillståndet i övrigt är normalt och det inte finns symtom på en infektion.

Läs mera på Institutet för hälsa och välfärd: Barn och coronaviruset

Om en elev insjuknar under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen, hänvisas hen till ett separat rum där hen väntar på vårdnadshavaren under tillsyn av en vuxen. Den vuxna personen behåller ett tillräckligt avstånd till den insjuknade (cirka 2 meter). Man ska inte i onödan röra sig eller vara i nära kontakt med andra i skolan.

Större elever kan själva ringa vårdnadshavaren och åka hem efter att först ha informerat läraren i enlighet med normal praxis i skolan.

Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

God hand- och hosthygien förhindrar smitta

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta. Följande riktlinjer gäller för både barn och vuxna:

  • Tvätta händerna med vatten och tvål alltid när du kommer till skolan och alltid innan du åker hem.
  • Tvätta alltid händerna före måltider, alltid när du kommer in, alltid efter att du nysit eller hostat och när dina händer är synligt smutsiga. Torka händerna i engångshanddukar.
  • Om det inte finns möjligheter att tvätta händerna, använd handsprit. Handsprit finns lättillgängligt i skolorna. Barn använder handsprit under tillsyn av en vuxen.
  • Om du nyser eller hostar, håll en engångsnäsduk framför munnen och kasta den genast efter användning. Om du inte har en näsduk till hands, nys eller hosta i ärmen. Tvätta händerna efteråt.

THL:s rekommendation om ansiktsmasker gäller för närvarande i hela landet

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att alla över 12 år använder ansiktsmask. THL:s rekommendation om ansiktsmasker gäller för närvarande i hela landet. 

Ansiktsmask rekommenderas i grundskolor från årskurs sex uppåt samt i läroanstalter på andra stadiet och högskolor. Esbo stad skaffar ansiktsmasker för skoldagen åt eleverna och maskerna delas ut i skolorna. Egen ansiktsmask kan också användas. Eleverna i andra stadiets läroanstalter ska själva skaffa ansiktsskydd. Gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade delas ut på socialbyrån och av föreningar

Mer information

Information om skolgång: Utbildning och fostran
Coronaviruset och Esbos tjänster: esbo.fi/coronaviruset 
Aktuellt om coronaviruset, Institutet för hälsa och välfärd