Egenvård

Egenvård är att dagligen måna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Viktiga pusselbitar i den dagliga egenvården är sunda kostvanor, tillräcklig motion, rökfrihet och omsorg om den mentala hälsan. Med egenvård både förebygger och behandlar man sjukdom.

Hälsomapp

I Hälsomappen får du råd och hjälp om din sjukdom av din egen läkare eller sjukskötare.
Du kan också följa med din vårdplan. Esbo stads hälsovårdstjänster erbjuder sina kunder en möjlighet att sköta ärendenangående hälsa och sjukdomar elektroniskt till exempel hemifrån.