Elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster

Elektronisk servicesedel

E-tjänsten för servicesedlar och administration av upphandling strömlinjeformar och effektiverar processerna och gör tjänsterna mer lättåtkomliga. E-tjänsten ger dig större valfrihet eftersom du på en och samma plats kan välja en tjänst som du betalar med en virtuell servicesedel som du fått av staden. För serviceproducenterna är e-tjänsten ett effektivt sätt att erbjuda tjänster och nå klienterna. Du hittar e-tjänsten på www.parastapalvelua.fi/se.

Esbo stad tog i bruk elektroniska servicesedlar inom tjänster för funktionsnedsatta och inom hemhjälp för barnfamiljer våren 2016. Inom hemhjälp för barnfamiljer kan endast de företag som utvalts av staden vid en upphandling bli serviceproducenter. En elektronisk servicesedel för vårdboende med omsorg dygnet runt togs i bruk hösten 2016. Elektroniska servicesedlar tas i bruk inom hemvården, bland annat inom regelbunden och tillfällig hemvård, hemstädning och dagverksamhet för personer med minnesrelaterade sjukdomar våren 2017.

Vad är en servicesedel?

En servicesedel är en betalningsförbindelse av staden. Med servicesedeln kan klienten köpa ett alternativ till en tjänst som kommunen själv producerar eller köper. Kommunen bestämmer vad servicesedeln är värd och godkänner de serviceproducenter vars tjänster klienten kan köpa med sedeln. Klientens måste själv betala den del av tjänstens pris som överstiger servicesedelns värde.

Vad gör jag när staden beviljat mig en servicesedel?

Du kan jämföra olika serviceproducenter på www.parastapalvelua.fi/se. Om du loggar in i e-tjänsten med dina nätbankskoder ser du uppgifterna om dina servicesedlar, dig själv och registrerade servicehändelser. Du, en anhörig eller en annan företrädare kontaktar den serviceproducent som du väljer på listan över serviceproducenter som kommunen godkänt. Du och serviceproducenten ingår ett avtal. Där antecknas vad ni avtalar om tjänsten samt parternas rättigheter och skyldigheter. Detta avtal omfattas av konsumentskyddslagen.

Serviceproducenten debiterar månatligen kommunen värdet på servicesedeln och debiterar dig för din andel, d.v.s. den del av tjänstens pris som överstiger servicesedelns värde. Om du vill kan du köpa mera tjänster av serviceproducenten, men dem måste du själv betala.

På e-tjänsten kan du också ge respons på den tjänst du fått!