Grupper för att främja välbefinnande

Behöver du nytt innehåll och energi i ditt liv? Vi ordnar gruppverksamhet med syfte att ge krafter, meningsfullt innehåll och glädje i livet. Grupperna är gratis.

Det finns grupper för bland annat långtidssjuka samt personer som vill lägga om sina levnadsvanor. Dessutom erbjuds seniorer flera olika grupper som främjar välbefinnandet.

Centralt för alla grupper är att de ger kamratstöd samt betraktar välbefinnande från olika synvinklar. Enligt responsen har grupperna ökat deltagarnas ork, pigghet och välbefinnande samt medfört nya mänskliga relationer.

Alla grupper fungerar på viss tid och baserar sig på gruppverksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande.

Varmt välkommen till grupperna!