Kost

Personlig kostrådgivning

Personlig kostrådgivning får man i vissa problemsituationer som hänger ihop med kost. Här ingår bl.a. födoämnesallergier, ätstörningar, bristande grönsaksdiet, under- och övervikt, njursjukdomar, celiaki och flera problem i matsmältningskanalen. För personlig kostrådgivning behövs remiss från läkare eller hälsovårdare.

Näringsterapeuterna ger experthjälp
Till näringsterapeuternas arbetsuppgifter hör att ge experthjälp och sakkunnig rådgivning. Näringsterapeuterna ger vidareutbildning inom sitt område samt konsulthjälp bland annat till hälsovårdspersonal och personal vid matservicecentraler. Produktion av aktuellt material för kostuppfostran och -vård samt lokala undersökningar och samarbete med hälsoorganisationer ingår i näringsterapeuternas arbetsuppgifter allt efter möjlighet. Näringsterapeuterna gör vid behov kundrådgivningsbesök bl.a. på daghem och skolor.