Vård vid kronisk sjukdom

Vid vård av kroniska sjukdomar som kräver uppföljning (t.ex. astma, diabetes, kranskärlssjukdom, blodtryckssjukdom) är målet att uppnå en god vårdbalans. I dessa sjukdomar har din egen aktivitet i vården av sjukdomen en central betydelse.

Vård på hälsostation av sjukdom som kräver uppföljning
För att påbörja vården beställer du tid för förstagångsbesök hos sjukskötare på din egen hälsostation. Där kartlägger ni tillsammans behovet av fortsatt vård, vägledning och rådgivning samt kommer överens om målsättningen för egenvården.  Det görs regelbundet en bedömning av hur egenvården avlöper bl.a. genom en egenvårdsblankett. Fyll i blanketten och ta den med dig till sjukskötarmottagningen. Läs mer om egenvård.

Årligt besök
Helhetssituationen för den uppföljningskrävande sjukdomen bedöms på basis av det individuella behovet med 1–2 års mellanrum på både sjukskötar- och läkarmottagningen. Det är praktiskt att boka tid hos sjukskötaren omkring din egen födelsedag. I samband med tidsbeställningen får du en egenvårdsblankett, medicinlista och en remiss till laboratoriet dit du går för provtagning innan du går till sjukskötarmottagningen. Tillsammans med sjukskötaren bokar du tid för ditt årliga besök hos läkaren. Om du vill kan du alltid ta med dig en familjemedlem eller annan närstående till mottagningen.

Hälsostationens egenvårdspunkt
Alla hälsostationer har en egenvårdspunkt. Där kan du själv t.ex. mäta blodtryck, vikt och midjemått. Dessutom finns det information om kroniska sjukdomar och om hur man främjar hälsa och välmående. Du hittar också tillförlitlig information på webbplatsen Egenvård.

Grupprådgivning
Hälsostationerna har gruppverksamhet för information om kroniska sjukdomar och stöd för egenvård av sjukdomar. Aktuell information om grupperna får du på din egen hälsostation eller på webbplatsen.

Elektronisk patientservice i Albergaområdet
Du kan även sköta dina ärenden hos läkare och sjukskötare elektroniskt. Patientservice på nätet är främst till för kommunmedlemmar som har en kronisk sjukdom, men även andra patienter på hälsocentralerna kan göra elektroniska besök. Tjänsten finns nu på prov i Alberga och Kilo.

Med hjälp av den elektroniska patientservicen kan du:

  • skicka frågor till din egen skötare och husläkaren
  • förmedla överenskomna data som hör ihop med uppföljning av sjukdomar (t.ex. blodsocker- och blodtrycksvärden)
  • få anvisningar om vård och svar på laboratorieprov
  • granska din vårdplan, överenskomna kontrollbesök och data om medicinering.

Det elektroniska patientbesöket sker på webben via Hälsomappen på Egenvårdssidan. Du identifierar dig med din nätbankskod. Innan du kan ta tjänsten i bruk måste du skriva på ett avtal om e-kommunikation, se Egenvård.