Tillgänligt i Esbo

Vi skapar tillsammans ett Tillgängligt Esbo! Esbo är en konkurrenskraftig och vital stad där vardagen fungerar.  Vi vill göra Esbo tillgängligt så att alla kan nå tjänsterna och så att det är lätt att röra sig.

Tillgänglighet nyttjar oss alla, vare sig vi rör oss med barnvagn, packning, rollator, kryckor eller rullstol. I en tillgänglig omgivning klarar vi oss oavsett hur bra vi ser, hör eller läser. Tydliga skyltar och smidig kundbetjäning underlättar vardagen för alla, också på webben.

Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag

Esbo stad utmanar alla företag i Esbo att bedöma tillgängligheten för sina egna lokalers och tjänsters del. Som stöd för bedömningen har vi tagit fram en blankett (LINKKI), som hjälper till att styra tankarna till de olika områdena inom tillgänglighet, så som att röra sig på gårdsområden och i lokaler, hur tjänstesituationer fungerar, skyltar och parkeringsmöjligheter. Företagen kan returnera den ifyllda blanketten på adressen esteeton.espoo@espoo.fi.

Ifall en lokal eller tjänst visar sig vara tillgänglig får företaget ta i bruk certifikatet Tillgängligt i Esbo. En lista över de företag som beviljats certifikatet

Tillgänglighetsrådgivaren tipsar

Tillgänglighetsrådgivaren står till tjänst för företag i Esbo. Tillgänglighetsrådgivaren hjälper då du behöver information om tillgänglighet, tipsar om att avlägsna hinder eller hjälper med att fylla i bedömningsblanketten. Tillgänglighetsrådgivaren Sari Hirvonen-Skarbö betjänar på numret 043 825 2689 och per e-post på adressen esteeton.espoo@espoo.fi.