Social- och hälsovårdssektorns understöd

Social- och hälsovårdssektorns understöd till organisationer

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar årligen understöd till organisationer som verkar i Esbo och vars verksamhet stöder och kompletterar tjänster som social- och hälsovårdssektorn erbjuder.

Organisationsunderstöden

Organisationsunderstöden beviljas för föreningars och samfunds regelmässiga basverksamhet. Med dessa understöd stöds och upprätthålls mångsidig medborgarverksamhet i Esbo. Organisationsunderstöden består av verksamhetsunderstöd till veteran-, pensionärs-, sjukdoms- och invalidorganisationer samt andra organisationer och samfund vars verksamhet skapar grundförutsättningar för en god vardag för Esbobor, ökar deras möjligheter att delta, ökar kamratverksamheten samt främjar Esbobornas funktionsförmåga, hälsa och välstånd. Organisationsunderstöd beviljas också för öppen rehabilitering av veteraner.

Organisationsunderstöd för 2020 kan sökas 1.10–31.10.2019.

Understöden annonseras på Esbo stads webbplats www.esbo.fi/understod med start på tisdagen 1.10.2019.

Ansökningstiden går ut torsdagen 31.10.2019 kl. 15.00.

En informations- och diskussionskväll ordnas på torsdag 26.9.2019 kl. 17.30–19.00 i fullmäktigegårdens kafé, Esbogatan 5, 02770 Esbo.

Hjärtligt välkommen!

Upplysningar: maritta.samuelsson@esbo.fi.

Projektunderstöden

Projektunderstöd är ämnade för organisationer och samfund som gör ett betydande samhälleligt arbete och vars verksamhet stöder och kompletterar stadens strävan efter att minska skillnaderna i hälsa och välfärd. Med projektunderstöd stöder man också utvecklingen av samarbete organisationer emellan och samarbete mellan organisationer och staden.

Projektunderstöd för 2019 kan sökas 1.9–30.9.2018.

Med projektunderstöden för 2019 stöds i synnerhet verksamhet som syftar till att:

  • integrera invandrare
  • stöda föräldraskap
  • stöda äldres hemmaboende
  • främja barns och familjers välfärd
  • förhindra bostadslöshet
  • främja sysselsättning
  • stöda livshantering hos sårbara personer
  • hjälpa mindre bemedlade.

Upplysningar
anu.tuominen@esbo.fi
tfn 043 827 3429

Vi ordnar ett informationsmöte om att söka projektunderstöd 16.5.2018 kl. 16.00–18.00 i fullmäktigegårdens kafé. Kom och hör mer om ansökningsprocessen. Kaffeservering.

Vi ber vänligen representanter för organisationer och samfund att anmäla sig till mötet före 9.5.2018 per e-post till expert Anu Tuominen anu.tuominen@esbo.fi.