Socialarbete och utkomst


Vuxensocialarbetet hjälper dig när du behöver handledning och rådgivning för att klara av vardagen eller stöd i en svår livssituation. Tveka inte att ta kontakt om du är utan jobb eller bostad eller behöver hjälp i frågor gällande livskontroll, familjeförhållanden eller berusningsmedel.  Vi söker lösningar tillsammans. 

 

Så här får du kontakt med oss

Ring, besök oss eller lämna in en skriftlig ansökan, så börjar vi utreda dina ärenden. Vi bedömer tillsammans, på vilka sätt och med vilka tjänster din situation kan förbättras. Din klientrelation fortsätter så länge det behövs.

Vuxensocialarbetets lobby är öppen varje vardag klockan 9-15 (Kommendörsgatan 5 C). I lobbyn kan du använda datorer som är till för kommunens invånare, fylla i ansökningar och förse dem till vaktmästarna.

Du kan vid följande brådskande ärenden ringa till det allmänna servicenumret (09) 816 45000 på vardagar klockan 9-10, så ringer vi dig tillbaka under samma dag:

  • akut behov av socialt arbete eller -handledning
  • hemflyttning från sjukhus/anstalt
  • akut behov av mediciner om du inte har rätt till det grundläggande utkomststöd
  • vräkning (ej varning)
  • strömmen är av
  • akut bostadslöshet

Ifall du inte vet vem du skall ringa, kan du ringa vårt allmänna servicenummer varifrån vi styr ditt samtal till den rätta personen.

Kontakta i första hand din egen socialhandledare eller socialarbetare.
Socialhandledarnas personliga telefonnummerVi ringer upp dig under samma dag.

E-tjänster inom vuxensocialarbetet

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd i en webbtjänst. I tjänsten ser du också handläggningssituationen för din ansökan, beslutet och utbetalningsuppgifterna för stödet.

Du kan be din egen kontaktperson att grunda ett elektroniskt nätverk, MittNätverk, för dig. Till nätverket kan utöver dig höra din egen kontaktperson, andra experter och närstående till dig. I MittNätverk kan du skicka meddelanden i en skyddad miljö till alla medlemmar i nätverket. Du loggar in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Hjälp för problem med boendet

Är du utan bostad, håller du på att bli vräkt, har du hyresskulder eller svårt att betala hyran? Har du andra utmaningar som gäller boendet? Kontakta oss, hellre i ett tidigt skede än i sista minuten. Vi funderar tillsammans vad som kan göras.

Hjälp för dig att få jobb

Är du utan jobb? Även vi på socialbyrån fördjupar oss i frågor som gäller sysselsättning. Vi kan tillsammans med dig utreda önskemål, mål och utmaningar som gäller din sysselsättning och hjälpa med att göra fortsatta planer för sysselsättning. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer, såsom sysselsättningstjänsterna.

Stöd i kriser

Våra socialarbetare och socialhandledare stöder dig och hjälper dig att komma vidare i livet. Kontakta oss!

Social- och krisjouren ger dig akut kris- och socialhjälp dygnet runt på numret 09 816 42439.  

Är du oroad över användningen av berusningsmedel?

Är du oroad över din egen eller någon närståendes användning av berusningsmedel? Är alkohol, narkotika eller läkemedel ett problem? Vi kan hjälpa till med att komma till vård eller rehabilitering.

Stöd för ekonomikontroll

Känns det att dina pengar inte räcker till? Vi erbjuder hjälp för att utreda ekonomiska problem, om du till exempel har hyresskulder eller är överskuldsatt. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer och organisationer.

Tjänster för invandrare

Esbo har gott om olika tjänster som du som ny kommunbo kan behöva.