Socialarbete och utkomst


Vuxensocialarbetet hjälper dig när du behöver handledning och rådgivning för att klara av vardagen eller stöd i en svår livssituation. Tveka inte att ta kontakt om du är utan jobb eller bostad eller behöver hjälp i frågor gällande livskontroll, familjeförhållanden eller berusningsmedel.  Vi söker lösningar tillsammans. 

Klicka på rubrikerna nedan, så får du närmare information och anvisningar.

 

Så här får du kontakt med oss

Ring, besök oss eller lämna in en skriftlig ansökan, så börjar vi utreda dina ärenden. Vi bedömer tillsammans, på vilka sätt och med vilka tjänster din situation kan förbättras. Din klientrelation fortsätter så länge det behövs.

Vuxensocialarbetets lobby är öppen varje vardag klockan 9–15 (Kommendörsgatan 5 C). I lobbyn kan du använda datorer som är till för kommunens invånare, fylla i ansökningar och förse dem till vaktmästarna.

Ifall du inte vet vem du skall ringa, kan du ringa vårt allmänna servicenummer varifrån vi styr ditt samtal till den rätta personen. Du kan ringa våra servicenummer vardagar klockan 8–10.

Klienter över 30 år är indelade i södra och norra distriktet enligt deras postnummer. Vi kan behandla ditt ärende smidigare om du ringer det nummer som betjänar ditt bostadsområde. Nedan kan du med hjälp av ditt postnummer kontrollera vilket område ditt bostadsområde hör till.

  • södra Esbo, tfn 09 816 45 200
  • norra Esbo, tfn 09 816 45 100

Vi betjänar klienter under 30 år på ett telefonnummer

  • tfn 09 816 45 300.

Vi ringer dig tillbaka under samma dag.

Vi hjälper dig bland annat med dessa saker

  • akut behov av socialt arbete eller -handledning
  • hemflyttning från sjukhus/anstalt
  • akut behov av mediciner om du inte har rätt till det grundläggande utkomststöd
  • vräkning (ej varning)
  • strömmen är av
  • akut bostadslöshet.

E-tjänster inom vuxensocialarbetet

Du kan söka kompletterande och förebyggande utkomststöd i en webbtjänst. I tjänsten ser du också handläggningssituationen för din ansökan, beslutet och utbetalningsuppgifterna för stödet.

Hjälp för problem med boendet

Är du utan bostad, håller du på att bli vräkt, har du hyresskulder eller svårt att betala hyran? Har du andra utmaningar som gäller boendet? Kontakta oss, hellre i ett tidigt skede än i sista minuten. Vi funderar tillsammans vad som kan göras.

Hjälp för dig att få jobb

Är du utan jobb? Även vi på socialbyrån fördjupar oss i frågor som gäller sysselsättning. Vi kan tillsammans med dig utreda önskemål, mål och utmaningar som gäller din sysselsättning och hjälpa med att göra fortsatta planer för sysselsättning. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer, såsom sysselsättningstjänsterna.

Stöd i kriser

Våra socialarbetare och socialhandledare stöder dig och hjälper dig att komma vidare i livet. Kontakta oss!

Social- och krisjouren ger dig akut kris- och socialhjälp dygnet runt på numret 09 816 42439.  

Är du oroad över användningen av berusningsmedel?

Är du oroad över din egen eller någon närståendes användning av berusningsmedel? Är alkohol, narkotika eller läkemedel ett problem? Vi kan hjälpa till med att komma till vård eller rehabilitering.

Stöd för ekonomikontroll

Känns det att dina pengar inte räcker till? Vi erbjuder hjälp för att utreda ekonomiska problem, om du till exempel har hyresskulder eller är överskuldsatt. Vi samarbetar vid behov med andra aktörer och organisationer.

Ansök om kompletterande och förebyggande utkomststöd i första hand på webben. För kompletterande och förebyggande utkomststöd behöver du först FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd.

Tjänster för invandrare

Esbo har gott om olika tjänster som du som ny kommunbo kan behöva.

Är du bekymrad över någon?

Om du är bekymrad över din, en närståendes eller någon annans livskompetens, användning av rusmedel, utkomst eller barnens situation kan du kontakta Esbo stads socialtjänster.

Relationer

Hur ska jag bete mig vid kontakter med andra människor och hur ska vi komma överens? Relationerna till andra och till en själv är en livslång resa. Du kan vända dig till vuxensocialarbetet vid till exempel relationsproblem, ensamhet, lösryckthet, brist på stödnätverk och utmaningar med närstående.

Deltagande och rehabilitering

Livet är betydelsefullt när vardagen känns meningsfull. Vuxensocialarbetet hjälper dig att finna innehåll för din vardag. Att hitta sig ett jobb eller att börja eller fortsätta studera ger en känsla av framgång. Vi ger också stöd för rehabilitering.