Socialarbete och utkomst

Socialarbetets och det ekonomiska stödets tjänster ger hjälp med sysselsättning, livshantering, utkomst och oväntade krissituationer.