Ekonomiskt stöd

Ekonomi- och skuldrådgivningen hjälper till med att balansera ekonomin. Sociala krediter kan beviljas Esbobor med små inkomster och tillgångar som inte har möjlighet att få någon annan kredit t.ex. på grund av att de saknar säkerhet eller kreditvärdighet. Rätt till utkomststöd har var och en som inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, genom andra inkomster eller tillgångar eller genom annan social trygghet.