Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ger dig handledning för att klara av ekonomiska svårigheter.

Vare sig dina skulder är små eller stora och omhändertagna eller under indrivning, kan du alltid ta kontakt när du vill ha sakkunnig hjälp med att reda ut din situation. Ju tidigare du tar kontakt, desto bättre! Du kan också be om handledning i att planera din penninghantering för att slippa betalningssvårigheter i fortsättningen.

Tjänsterna inom Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning är avsedda för invånare i Esbo och Grankulla. Rådgivning ges till privatpersoner. Tjänsterna är gratis.

Ska jag ta kontakt eller låta bli?

Om du ens funderar på saken bör du ta kontakt. På de här sidorna finner du en mängd anvisningar som kan göra din situation lättare. Du kan också ringa – vi är här för din skull, för att du inte ska behöva grubbla ensam över din ekonomiska situation. Om du inte vill boka till för ett personligt möte kan vi också ge råd per telefon.

Den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt den sociala kreditgivningen tar emot förfrågningar och tidsbokningar 
måndag till torsdag kl. 10–12, telefon 0800 9 3488.

Telefonsamtalen är gratis och konfidentiella, dvs. ingen information som gäller dig överlåts eller berättas till utomstående. Under samtalets gång utreder vi preliminärt alternativen och ger anvisningar. Var beredd att berätta om din ekonomiska situation, dvs. dina och din makes inkomster, skuldbeloppen samt dina största utgifter såsom boende, arbetsresa, dagvård, hälsovård och underhållsbidragsavgifter. Vid behov bokar vi alltid tid för ett personligt möte.

MinEkonomi e-tjänsten

MinEkonomi är ekonomi- och skuldrådgivningens webbtjänst. Där får du information och handledning om kontroll över den egna ekonomin. För att använda tjänsten måste du identifiera dig med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Logga in med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat. När du är inloggad kan du ställa frågor till ekonomi- och skuldrådgivaren och läsa svaren på vanliga frågor.

När du bokar ett möte med ekonomi- och skuldrådgivaren får du tillgång till ett webbformulär som du kan använda för att skicka uppgifter om din ekonomi inför mötet. Observera att det inte räcker att du sänder oss uppgifterna för att du ska bli klient hos ekonomi- och skuldrådgivningen.

Esbo stads ekonomi- och skuldrådgivning ger dig handledning för att klara upp problem med din ekonomi. Du får också råd om hur du ska planera din ekonomi så att du kan undvika betalningssvårigheter i fortsättningen.

MinEkonomi