Alternativ för att förbättra situationen

Att få ekonomin i balans är enkelt – åtminstone i teorin. Det finns tre sätt:

 1. Mer inkomster
 2. Mindre utgifter
 3. Mindre skulder eller kostnader för skötsel av skulder

Mer inkomster

Att bli sysselsatt eller snarare att byta till avlönat arbete är ofta lättare sagt än gjort trots att det kan vara lösningen på många ekonomiska problem. På motsvarande sätt förbättrar extra arbete eller övertidsarbete den ekonomiska situationen, men överväg också hur det påverkar ditt och familjens välmående.

Kontrollera att du har ansökt om alla förmåner som du kan ha rätt till. Du hittar närmare upplysningar om förmåner särskilt på FPA:s, social- och hälsovårdsministeriets samt webbplatsen för Esbo stads socialtjänster. Typiska förmåner som du kanske inte tänker på att söka är:

Vid beräkningen av utkomststödet beaktas utsökning och räntor på bolån men inte övrig skötsel av skuld.

Försäkra dig också om att du har ansökt om alla skatteavdrag. Alla avdrag finns inte med i den förhandsifyllda skattedeklarationen som skattemyndigheten skickar ut på våren; vissa avdrag måste du själv meddela till skattemyndigheten. Sådana är t.ex. kostnader för arbetsresor, avdrag för underhållsskyldighet samt avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga. Avdrag kan ansökas retroaktivt för fem år.

Att sälja egendom. Om du har egendom, kan du överväga att sälja någonting för att minska skuldmängden.

Mindre utgifter

Att öka inkomsterna kan vara svårt, men utgifterna kan minskas.

Du kan börja t.ex. genom att undersöka kontoutdrag eller köpkvitton. Bokföring är ofta det bästa sättet. Att bara under några månaders tid skriva upp alla hushållsutgifter kan visa på var det går att spara.

Många små besparingar ger sammanräknat en stor besparing! Därför lönar det sig att vara sparsam i småsaker, flera sådana gör en stor skillnad. På webben hittar du färdiga bokföringsblanketter och beräkningsbotten. Du kan också föra bok i ett rutigt häfte. Ibland är det svårt att bedöma om beloppet på de egna utgifterna är skäligt, minimalt eller alltför stort.

Du kan kontrollera din betalningsförmåga med den här räknaren (på finska). Räknaren räknar betalningsförmågan enligt samma principer som om du ansökte om skuldsanering hos tingsrätten.

De största utgifterna ger i allmänhet möjligheter till de största besparingarna. Sådana är t.ex.

 • boendeutgifter
 • mat
 • bil
 • rökning
 • alkohol
 • spel

För vissa utgifter finns det möjligheter till lagstadgade lättnader. Sådana är t.ex.

 • dagvårdsavgifter
 • sjukhusavgifter
 • medicinkostnader


Att lätta på skattebördan

Du kan förhandla eller ansöka om lättnader i betalning av skulder på flera sätt. Det är på ditt ansvar att du inte ingår avtal som du inte kan hålla fast vid. Räkna därför ut din betalningsförmåga innan du börjar förhandla med fordringsägarna. Du kan kontrollera din betalningsförmåga med hjälp av den här räknaren: maksuvaralaskuri.

 1. Förhandlingar med fordringsägarna. Fordringsägare och indrivningsbyråer är ofta redo att förhandla om olika lättnader i skuldbetalningen. Alternativen är t.ex.
  • Betalning i skilda poster. I stället för engångsbetalning kan du försöka förhandla om att få betala skulden i flera mindre poster.
  • Amorteringsfrihet. Många fordringsägaren går med på att du tillfälligt endast betalar räntor om det finns utsikter att din ekonomiska situation blir bättre.
  • Förlängd betalningstid. Mycket ofta går fordringsägarna med på att betalningstiden förlängs, vilket innebär att det belopp som ska betalas per månad blir lägre.
  • Att återställa skulden från utsökning till indrivningsbyrån eller fordringsägaren. Med indrivningsbyrån eller fordringsägaren kan du avtala om en lägre månatlig post än vad som är möjligt genom utsökning.
  • Sänkning av ränta, kostnader eller kapital. Fordringsägaren kan efterskänka en del av skulden särskilt om du kan erbjuda fordringsägaren en engångsbetalning.
 2. Att betala skulden med en ny skuld. Vissa skulder kan vara förbundna med mycket höga räntor eller korta betalningstider. Det kan vara förnuftigt att försöka få ett fördelaktigt större lån för att betala de tidigare dyrare lånen. Kontrollera i alla fall omsorgsfullt att du klarar av de månatliga avbetalningarna på lånet.  De billigaste lånen fås i allmänhet på bankkontoret, inte på webben. Tänkbara alternativ till normalt banklån är ett lån med borgen av Garantistiftelsen eller kommunens sociala kredit.

 3. Garantistiftelsens borgen för ett banklån. Om du har en regelbunden arbets- eller pensionsinkomst, kan du få borgen av Garantistiftelsen för ditt banklån. Med detta lån betalar du alla dina tidigare skulder och börjar sköta bara ett lån. Lånets ränta är lägre än för andra konsumtionskrediter. Du kan inte få borgen om du är arbetslös eller om beloppet på dina skulder är över 34 000 euro.

 4. Social kredit. Om du har en regelbunden arbets- eller pensionsinkomst kan du få lån av Esbo stad, en s.k. social kredit. Med hjälp av den kan du betala din tidigare skuld, och efter det återbetalar du en enda skuld till Esbo stad. Räntan på lånet är fördelaktigare än marknadskrediterna. Du kan få högst 10 000 euro i lån.  Den viktigaste förutsättningen för att få kredit är betalningsförmåga och att helhetssituationen reder upp sig. 

 5. Skuldsanering vid tingsrätten. Om du inte har andra möjligheter att klara av dina skulder, kan du ansöka om skuldsanering vid tingsrätten. Du har bättre möjligheter att få skuldsanering om betalningssvårigheterna beror på oförutsedda förändrade omsändigheter som t.ex. arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa, borgen eller misslyckande i företagsverksamhet. Den som är utan arbete kan ansöka om skuldsanering även om betalningsförmåga skulle saknas helt.

 6. Att sälja egendom. Om du har egendom, kan du överväga att sälja någonting för att minska skuldmängden.

 7. Lagbaserade lättnader. I flera lagar finns bestämmelser enligt vilka du kan ansöka om lättnad. Det gäller skulder som t.ex. kvarskatt, återkrav, studielån och underhållsbidragsskulder. Hör dig för hos fordringsägaren om dessa möjligheter till lättnader. 

 8. Förskott på arv. Om du vet att du i något skede kommer att få ärva kan du kanske förhandla med den du ska ärva om att få förskott på arvet. I så fall kan du betala skulden tidigare så att den inte genom räntor och kostnader kommer åt att öka.

 9. Preskribering av skulder. Numera preskriberas nästan alla skulder slutgiltigt efter en viss tidsperiod och kan efter det inte återkrävas eller förnyas på något sätt. Bestämmelserna om preskribering avskulder är komplicerade, så låt gärna en expert vid t.ex. den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen kontrollera saken.