När ekonomin kollapsar

Här är några råd om hur du kan göra när en ekonomisk katastrof hotar eller redan är ett faktum:

  1. Socialt prestationshinder. Om dina betalningssvårigheter beror på orsaker som du inte kan rå för såsom arbetslöshet, sjukdom, invaliditet eller skilsmässa har du rätt att begära betalningstid, amorteringsfrihet eller att få betala i flera avbetalningsposter. I allmänhet bör du sända fordringsägaren/faktureraren ett skriftligt verifikat över din situation.
  2. Att ansöka om förmåner. Om dina inkomster minskar eller om du skiljer dig bör du utreda om du har rätt till sociala förmåner som arbetslöshetsdagpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnbidragets ensamförsörjartillägg eller utkomststöd.
  3. Kontakta den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen.  Läs anvisningarna här och ring vid behov upp vårt rådgivnings- och tidsbokningsnummer.
  4. Betalningarna i viktighetsordning. Om pengarna inte räcker till allt, är de viktigaste fakturorna i allmänhet de som gäller boende och hälsa, dvs. hyra, el, hemförsäkring, mat och mediciner.