Ansökan om ändring

Om den sökande är missnöjd med beslutet om kompletterande och förebyggande utkomststöd, har han/ hon rätt att yrka på ändring. Anvisningar för sökande av ändring finns bifogat till beslutet om kompletterande och förebyggande utkomststöd. Den sökande skall lämna in ansökan inom 30 dagar från det att han eller hon fått beslutet om utkomststöd.

Ansökan görs skriftligt och riktas till sektionen för social trygghet inom social- och hälsovårdssektorn. Det lönar sig för den sökande att kontakta den tjänsteinnehavare som fattat beslut om kompletterande och förebyggande utkomststödet för diskussion innan han eller hon lämnar in ansökan om ändring. På så sätt kan eventuella fel rättas snabbare.

Den sökande kan antingen skicka in en fritt formulerad ansökan om ändring eller fylla i en blankett som finns att tillgå vid familje- och socialservicen. I ansökan uppges orsakerna till ansökan om ändring.

Ansökan lämnas in eller skickas till social- och hälsovårdssektorns registratur i Esbo:

Esbo Stad
Registratur
PB 1
02070 ESBO STAD

Sektionen för social trygghet skickar beslutet per post till den ändringssökande.