Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Har du länge varit borta från arbetslivet, men skulle vilja återgå till det och främja dina möjligheter att hitta en arbetsplats? Eller vill du börja studera, men har svårt att göra det på grund av hälsorelaterade orsaker?

Med hjälp av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte kan du förbättra din situation så att du kan hitta sysselsättning eller söka dig till utbildning. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte innebär i praktiken assisterande arbetsuppgifter på olika slags arbetsplatser. Du kan delta i verksamheten i verkstäder, vid kommunens verksamhetsställen, i organisationer, i stiftelser eller i andra offentliga samfund.

Hur kan jag delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte?

Du kan ta del av arbetsverksamhet via servicecentret för arbetskraft i Esbo.

Arbetsverksamheten baserar sig på din personliga aktiveringsplan, som arbets- och näringsbyrån och kommunen gör tillsammans med dig. Man kommer överens om uppgifterna individuellt, enligt din arbets- och funktionsförmåga samt kompetens. Vi ställer upp mål för din arbetsverksamhet och planerar tillsammans fortsättningen efter arbetsverksamheten.

Längd

• den första perioden minst 3 månader
• arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte kan fortsättas i perioder med olika längd
• vanligtvis högst 24 månader per gång
• 1–4 dagar per vecka, minst 4 timmar per dag

I början kan antalet dagar och timmar i arbetsverksamhet vara lågt och när dina färdigheter förbättras kan de utökas.

Utkomst

Under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får du vanligen arbetsmarknadsunderstöd. Dessutom får du 9 euro i kostnadsersättning för de dagar då du deltog i arbetsverksamhet, samt ersättning för resekostnader mellan hemmet och platsen där arbetsverksamheten ordnas, enligt det billigaste trasportsättet. För arbetsverksamhet betalas inte lön eftersom den inte är ett anställningsförhållande.