Lönesubventionerat arbete

Söker du nytt jobb? Är du arbetslös men skulle vilja jobba? Via lönesubventionerat arbete kommer du in i arbetslivet, får bra arbetserfarenhet och förbättrar dina möjligheter att få en ny arbetsplats senare.

Esbo stad använder sysselsättningsanslag för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande till olika uppgifter vid stadens sektorer. Det finns både arbeten som kräver kunskap och assisterande arbetsuppgifter. Arbetsavtalets längd är i regel sex månader. För uppgiften betalas lön enligt kollektivavtalet.

I lönesubventionerade uppgifter sysselsätts personer som har rätt till lönesubvention på grund av arbetslöshet och som

• har fått arbetsmarknadsstöd i mer än 300 dagar eller
• är över 25 år gamla och har varit arbetslösa i mer än 12 mån. eller
• är under 25 år gamla och har varit arbetslösa i mer än 6 mån. eller
• har rätt till garanterat arbete.

Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beviljandet av lönesubvention. Lönesubvention är ett stöd som arbetsgivaren får för en arbetslös arbetssökandes lönekostnader.

Hur kan du få ett lönesubventionerat arbete?

Kontrollera först om du har rätt till lönesubvention vid arbets- och näringsbyrån (tfn 0295 040 000/växel).

Lönesubventionerade arbeten finns på Esbo stads webbplats under Lediga jobb 29.9.-16.10.2015.

Du kan fråga efter lediga lönesubventionerade jobb till exempel av Esbo stads arbetstränare eller vid arbets- och näringsbyrån.