Närstående- och familjevåld

Närståendevåld och Omatilas tjänster för Esbobor

Omatila är en tjänst med låg tröskel och finns till för Esbobor som har upplevt närståendevåld, som upplever våld i hemmet eller som är rädda att bli utsatta för närståendevåld.

Behovet av stöd på grund av närståendevåld kan vara av många slag och därför beaktas kundens önskemål, behov och situation. Vi stöder dig i allt från att känna igen våld till krisboende samt att lösgöra dig från våldet till att kunna gå vidare. Tjänsterna är konfidentiella och kostar ingenting.

Omatila

  • hjälper dig att må bättre och stärker din känsla av trygghet
  • hjälper dig att känna igen närstående- och familjevåld och uppmuntrar till att söka hjälp
  • erbjuder rådgivning, handledning och praktisk hjälp
  • hjälper människor i olika åldrar och i olika livssituationer att bearbeta sina upplevelser och att lösgöra sig från våldet
  • ordnar tryggt boende i form av skyddat boende eller i skyddshem i krissituationer.

Bli inte ensam. Ta kontakt med oss.

Du får hjälp med frågor kring närståendevåld på ett nummer dygnet runt. Du kan också ringa anonymt.

Ring: 043 825 0535
på vardagar kl. 8–16
under veckosluten kl. 9–16

I andra tider ring 09 816 42439 Social- och krisjouren