Social- och krisjouren

Vi ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt på tfn 09 8164 2439.

Enskilda personer, familjer eller grupper kan plötsligt hamna i en kris, såsom

  • oro för barnet eller familjen
  • en olycka
  • när en nära anhörig dör eller insjuknar allvarligt
  • att bli utsatt för våld
  • en annan överraskande och plötslig kris.

Vi hjälper dig konfidentiellt och gratis. Till vårt team hör socialarbetare och psykiatriska sjukskötare.