Integrationsfrämjande tjänster för flyktingar

Vår uppgift är att stöda flyktingar att integrera sig i det finländska samhället.

Vi ger råd, handledning och grundläggande information om det finländska samhället, socialtjänster, social trygghet, boende, studier i finska, hälsovård och familjeåterförening. Flyktingar kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd hos Esbo stads invandrartjänster.

Som flykting kan du vara klient hos stadens invandrartjänster i högst tre år från att du första gången registrerats i Finlands befolkningsregister.

Servicerådgivning och nya kunder 

Invandrartjänsternas servicerådgivning har begränsad personalstyrka på grund av coronavirussituationen. Nya kunder tas emot på servicerådgivningen.

Vi betjänar dig på invandrartjänsternas kontor i Mattby på adressen Fångstvägen 3. Kom ihåg att ta ett könummer. 

Servicerådgivningens öppettider och närvarande tolkar

 • Måndag kl. 9–11 (arabiska och dari), kl. 12–15 (arabiska)
 • Tisdag kl. 12–15 (arabiska och dari)
 • Onsdagar stängt
 • Torsdag kl. 9–11 och kl. 12–15 (arabiska)
 • Fredag kl. 9–12 (dari och varannan fredag tigrinska)

Könummerapparaten stängs 15 minuter innan kontoret stängs.

Vi betjänar också per telefon på tfn 043 827 3417  kl. 9–15.

Socialvårdens jour under tjänstetid 

Socialvårdens jour fungerar i samband med servicerådgivningen.

Vid jouren jobbar två socialarbetare och två socialhandledare. Invandrartjänsternas servicerådgivning, tfn 043 827 3417 kl. 9:00–15:00.

På jouren sköts också ärenden som gäller papperslösa personer. Rådgivning för papperslösa 040 518 6687.

Samarbetspartner får kontakt med jouren också via stadens växel, tfn 09 816 21 eller per e-post paivystys.maahanmuuttajapalvelut@espoo.fi. Bifoga inte känsliga personuppgifter till e-postmeddelandet, eftersom e-posten inte är krypterad.

Jouren jobbar i skift, så arbetstagarna hinner inte alltid svara på sina personliga telefonnummer. Ring alltså inte till de personliga numren i jour- och rådgivningsärenden.

Ledande socialarbetare Eeva Ström, tfn 040 509 6764

Socialarbete som stöder integration av personer över 30 år

Socialarbetarnas telefonnummer

 • Maaro Niskanen, tfn 040 639 4217
 • Maura Nurmi, tfn 040 554 1555

Socialhandledarens telefonnummer

 • Maiju Tähtinen, tfn 040 162 6755
 • Neea Nukarinen, tfn 040 505 4547

Socialarbete som stöder integration av barnfamiljer 

Ledande socialarbetare Mailis Uusiniemi, tfn 040 553 3389  

Socialarbetarnas telefonnummer

 • ​Inka Pelkonen, tfn 050 563 1549
 • Saara Mustalahti, tfn 040 639 4996 
 • Saara Honkanen, tfn 040 639 4070     
 • Elena Oksa, tfn 040 636 8167               

Socialhandledarnas telefonnummer     

 • Elisa Rinta-Lusa, tfn 040 639 4600
 • Julia Martiskainen, tfn 040 639 4713
 • Stella Neri-Porvali, tfn 043 826 9472
 • Wilma Paakkari, tfn 040 636 8179 
 • Emma Barbashina, tfn  040 551 5325      

Handledarnas telefonnummer

 • Nasim Arshadi, tfn 050 351 2107 
 • Anne Parisot, tfn 050 525 0510
 • Afrim Salihi, tfn 050 548 2917
 • Piia Puskala, tfn 040 506 4563

Socialarbete som stöder integration av vuxna

Ledande socialarbetare Aino-Marja Kairamo, tfn 043 826 8747

Socialarbetarnas telefonnummer

 • Isa Westerholm, tfn 043 827 3458

Socialhandledarnas telefonnummer

kunder under 30 år

 • Sini Rytinki, tfn 043 825 8655
 • Tuulia Simulainen, tfn 040 636 8226

kunder över 30 år 

 • Jaana Leinonen, tfn 040 550 3130

Handledarnas telefonnummer

kunder under 30 år

 • Arja Liisa Vuorinen, tfn 050 525 0511

kunder över 30 år 

 • Dunia Al-Sindi, tfn 040 572 9039

Invandrartjänsternas sjukskötare

Sjukskötarnas telefonnummer         

 • 046 877 1166
 • 050 331 1494
 • 043 826 7479

Minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare 

Esbo grupphem tar emot minderåriga asylsökande som anlänt till Finland utan vårdnadshavare.

 • Servicechef Marko Uuttu, tfn 043 826 7670
 • Ansvarig handledare Jaanika Aho, tfn 040 639 3946
 • Sjukskötare Kaisa Miske, tfn 040 636 8819 

Stensviks och Älgportens familjegrupphem

I familjegrupphemmen bor minderåriga unga som kommit till Finland ensamma och som fått uppehållstillstånd. Den huvudsakliga uppgiften är att vårda och fostra de unga och hjälpa dem att integrera sig.

 • Servicechef Teija Savolainen, tfn 046 877 1270
 • Älgportens familjegrupphem, tfn 040 508 2922
 • Stensviks familjegrupphem, ansvarig handledare Matleena Mensah, tfn 050 553 0599

Socialarbete för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare

 • Ledande socialarbetare Annika Pirinen, tfn 040 551 4385
 • Grupphemmet och privat inkvartering, socialarbetaren, tfn 050 306 8242
 • Unga som fått uppehållstillstånd, socialarbetaren, tfn 043 826 8321
 • Integrationsfrämjande familjevård, socialarbetaren, tfn 040 141 6542

Integrationsfrämjande eftervård

En ung person på 18–24 år som anlänt till Finland som minderåring utan vårdnadshavare kan får eftervårdens tjänster. Eftervården ger den unga personen stöd med ett självständigt liv, arbete och studier.

Ledande socialarbetare Laura Rapo, tfn 040 506 8272

Socialarbetarnas telefonnummer

 • Härkönen Miia, tfn 043 827 2528
 • Asén Karolina, tfn 040 508 3047
 • Antonius Kristiina, tfn 040 636 8432

Socialhandledarnas telefonnummer

 • Vistbacka Annika, tfn 043 825 6293
 • Kimmo Tanja, tfn 043 826 8363
 • Lahtinen Minna, tfn 040 636 8183
 • Drake Ursula, tfn 043 827 3390

Psykiatrisk sjukskötare

 • Tarja Mansikka, tfn 043 827 2529