Integrationsfrämjande tjänster för flyktingar

Vår uppgift är att stöda flyktingar att integrera sig i det finländska samhället.

Vi ger råd, handledning och grundläggande information om det finländska samhället, socialtjänster, social trygghet, boende, studier i finska, hälsovård och familjeåterförening. Flyktingar kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd hos Esbo stads invandrartjänster.

Som flykting kan du vara klient hos stadens invandrartjänster i högst tre år från att du första gången registrerats i Finlands befolkningsregister.

Servicerådgivning

Invandrartjänsternas servicerådgivning öppnar igen 3.8.2020. Du får service på invandrartjänsternas kontor med könummer under de tider då servicerådgivningen har öppet.

Öppettider från 3.8.2020 och närvarande tolkar:  

 • Måndag kl. 9–11 (arabiska och dari), kl. 12–15 (arabiska)
 • Tisdag kl. 12–15 (arabiska och dari)
 • Onsdagar stängt
 • Torsdag kl. 9–11 och kl. 12–15 (arabiska)
 • Fredag kl. 9–12 (dari och varannan fredag tigrinska)

Socialarbetets jour och socialarbete som stöder integration av personer över 30 år 

Jouren kan nås per telefon via Esbo stads växel på tfn 09 816 21 eller per e-post på paivystys.maahanmuuttajapalvelut@espoo.fi. Vi kan inte mottaga känsliga personuppgifter per e-post. På jouren sköts också ärenden som gäller papperslösa personer.

Ledande socialarbetare Eeva Ström, tfn 040 509 6764

Socialarbetarnas telefonnummer

 • tfn 040 639 4217
 • tfn 040 554 1555

Socialhandledarnas telefonnummer 

 • tfn 040 162 6755
 • tfn 040 552 7198

Socialarbete som stöder integration av barnfamiljer 

Ledande socialarbetare Jenni Lemercier, tfn 050 541 1680

Socialarbetarnas telefonnummer

 • 050 563 1549
 • 040 506 0457
 • 040 639 4070                    
 • 040 639 4018                    

Socialhandledarnas telefonnummer            

 • 040 505 7792
 • 043 826 8653
 • 040 550 3130
 • 043 826 9472

Handledarnas telefonnummer

 • 050 351 2107
 • 050 525 0510
 • 050 548 2917
 • 040 572 9039

Socialarbete som stöder integration av vuxna under 30 år

Ledande socialarbetare Aino-Marja Kairamo, tfn 043 826 8747

Socialarbetarnas telefonnummer

 • 043 826 3458
 • 040 551 4385
 • 040 553 8894

Socialhandledarnas telefonnummer

 • 043 825 8655
 • 043 827 3390                    
 • 040 551 5325

Handledarnas telefonnummer

 • 050 525 0511
 • 040 506 4563

Invandrartjänsternas sjukskötare

Sjukskötarnas telefonnummer         

 • 046 877 1166
 • 050 331 1494
 • 043 826 7479

Minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare 

Esbo grupphem tar emot minderåriga asylsökande som anlänt till Finland utan vårdnadshavare.

 • Servicechef Marko Uuttu, tfn 043 826 7670
 • Ansvarig handledare Jaanika Aho, tfn 040 639 3946
 • Ansvarig handledare Kari Liimatainen, tfn 040 639 4130
 • Sjukskötare Fadumo Mohamed, tfn 046 877 1606

Stensviks och Älgportens familjegrupphem

I familjegrupphemmen bor minderåriga unga som kommit till Finland ensamma och som fått uppehållstillstånd. Den huvudsakliga uppgiften är att vårda och fostra de unga och hjälpa dem att integrera sig.

 • Servicechef Teija Savolainen, tfn 046 877 1270
 • Älgportens familjegrupphem, tfn 040 508 2922
 • Stensviks familjegrupphem, ansvarig handledare Matleena Mensah, tfn 050 553 0599

Socialarbete för minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare

 • Ledande socialarbetare Riitta Moghaddam, tfn 046 877 1918
 • Grupphemmet, socialarbetaren, tfn 040 506 4306
 • Grupphemmet, privat inkvartering, socialarbetaren, tfn 050 306 8242
 • Grupphemmet, privat inkvartering, socialhandledaren, tfn 040 506 7798
 • Unga som fått uppehållstillstånd, socialarbetaren, tfn 043 826 8321
 • Integrationsfrämjande familjevård, socialarbetaren, tfn 040 141 6542
 • Integrationsfrämjande familjevård, socialhandledaren, tfn 040 509 9254

Integrationsfrämjande eftervård

En ung person på 18–20 år som anlänt till Finland som minderåring utan vårdnadshavare får ta del av eftervårdens tjänster. Eftervården ger den unga personen stöd med ett självständigt liv, arbete och studier.

Ledande socialarbetare Laura Rapo, tfn 040 506 8272

Socialarbetarnas telefonnummer

 • 043 827 2528
 • 040 508 3047
 • 043 825 6017
 • 043 826 7589

Socialhandledarnas telefonnummer

 • 043 825 6293
 • 043 826 8363
 • 040 507 4547

Psykiatrisk sjukskötare, tfn 040 639 4180