Tjänster för flyktingar

En flykting kan vara kund hos invandrartjänsterna i 2-3 år räknat från den dag då du första gången anmält dig till befolkningsregistret.

Invandrartjänsternas uppdrag är att stödja integration i det finländska samhället.

Vi ger råd och handledning samt grundläggande information om det finländska samhället, socialtjänsterna, social trygghet, boende, studier i finska, hälsovårdstjänster och familjeåterförening

Flyktingar och återvändande kan ansöka om inkomststöd från invandrartjänster.

Servicerådgivningen ger dig råd och handledning utan tidsbokning. Du kan få rådgivning under olika dagar på finska, ryska, engelska, farsi, albanska, arabiska och kurdiska. Kom ihåg att boka en tid i förväg om du behöver tolk eller om du vill ha ett personligt möte med din socialarbetare,  socialhandledare, handledare, sjukskötare eller psykiatrisk sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Mottagande lag för nya kunder
Ledande socialarbetare 043 826 8747
Socialarbetare (udda födelseår) 043 826 8656
Socialhandledare (udda födelseår) 043 826 8655
Socialarbetare (jämna födelseår) 043 826 8657
Socialhandledare (jämna födelseår) 043 826 8653

Lag för fördjupad socialarbete
Ledande socialarbetare 050 541 1680
Socialarbetare 050 563 1539
Socialarbetare 050 563 1549
Socialarbetare 043 824 7634
Socialarbetare 043 826 8652
Socialarbetare 043 826 8654

Service manager Eveliina Cammarano
043 8265243

Invandrartjänsternas eftervård

Om du har kommit till Finland som ensamkommande minderårig asylsökande och du har fått uppehållstillstånd, du har rätt till eftervård av invandrartjänster. Eftervård är till invandrarungdomar i åldern 18 - 21. I invandrartjänster arbetar socialarbetare och socialhandledare.

Kontaktinformation:     

Socialarbetare, tel. 043 825 6017 
Socialhandledare, tel. 043 825 6293

       
Stensviks familjegrupphem

Stensviks familjegrupphem är en hemlik boendeenhet för invandrare i åldern 13–17 år. Hemmet grundades 1995. I familjegrupphemmet bor minderåriga asylsökande som kommit ensamma till Finland. Arbetsgemenskapen på hemmet är mångkulturell och de anställda är utbildade inom socialbranschen. Deras huvudsakliga uppgift är att stöda integrationen av de unga. Tonåringarna bor i familjegrupphemmet tills de fyller 18 år eller tills en familjeåterförening blir aktuell. I samband med Stensviks familjegrupphem finns en bostad där två personer i taget kan öva sig på att bo självständigt.