Utkomststöd

Grundläggande utkomststöd söker du hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av Esbo enligt prövning. 

 

Grundläggande utkomststöd från FPA

Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter, såsom utgifter för boende och mat.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Ansök först om övriga stöd

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du ta reda på om du har möjlighet att få andra inkomster eller förmåner, t.ex. arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag. Utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand.

Läs mer på FPA:s webbplats.

Uppskatta beloppet med hjälp av räknaren

Med hjälp av en räknare kan du kolla om du eller din familj har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Gå till räknaren.

Ansök om grundläggande utkomststöd via FPA:s e-tjänst

Ansök om utkomststöd och lämna in bilagorna via e-tjänsten. Du kan också ansöka om utkomststöd med en pappersblankett. Det är också möjligt att göra en muntlig ansökan. Ta i så fall kontakt med FPA:s telefontjänst eller med ett FPA-serviceställe.

Du kan också följa handläggningen av din ansökan via FPA:s e-tjänst.

FPA:s e-tjänst

FPA:s blanketter

Du får ett beslut om grundläggande utkomststöd inom sju vardagar

FPA meddelar ett beslut om det grundläggande utkomststödet senast 7 vardagar från det att din ansökan kommit in till FPA. Det här förutsätter att FPA har fått alla bilagor som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den första bankdagen i månaden. Om ditt utkomststöd inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen betalas det ut i samband med att beslutet fattas. I så fall är pengarna på ditt bankkonto inom två bankdagar.

Ansökan om fortsatt utbetalning av grundläggande utkomststöd

I regel beviljar FPA grundläggande utkomststöd för 1–2 månader åt gången. Efter det kan du vid behov ansöka om fortsättning.

Läs mera

Kom ihåg att meddela förändringar

Du är skyldig att meddela FPA alla sådana förändringar i din livssituation som inverkar på beloppet av det grundläggande utkomststödet. Du kan meddela förändringar via e-tjänsten, med en blankett eller per telefon.

Det grundläggande utkomststödet justeras om det sker sådana förändringar i din eller din familjs situation som inverkar på stödbeloppet. 

Meddela förändringar till FPA

Fråga mer om det grundläggande utkomststödet

Samarbete mellan FPA och Esbo

Har du eller din familj behov av ett personligt samtal med en kundrådgivare hos FPA eller med en sakkunnig inom Esbos socialvård? Vid behov kan FPA vidarebefordra dina uppgifter till socialbyrån. Där kan man fundera mer ingående på din livssituation än vad som är möjligt hos FPA.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd från Esbo

Om du har sådana särskilda utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos Esbo.

Läs mer om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Så här ansöker du om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Ansök först om grundläggande utkomststöd hos FPA. Meddela i samma ansökan om du söker kompletterande eller förebyggande stöd. Du kan be FPA överföra ansökan till kommunen. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du söka kompletterande och förebyggande stöd direkt hos Esbo.

Ansök om kompletterande eller förebyggande utkomststöd på webben (på finska)

Ansök om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med en blankett (pdf, 124 Kt)

Följ handläggningen av din ansökan på webben

På webben ser du handläggningssituationen för din ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd och uppgifterna om utbetalningen av stödet. Dessutom ser du besluten om kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Följ handläggningen av din ansökan på webben

Du får ett beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd inom sju vardagar

Esbo meddelar ett beslut om utkomststödet senast 7 vardagar från det att din ansökan kommit in. Det här förutsätter att du har lämnat in alla bilagor som behövs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Bekanta dig med de genomsnittliga handläggningstiderna för utkomststödet i Esbo

Vuxensocialarbetet ger råd om kompletterande och förebyggande utkomststöd

Byrån för vuxensocialarbet

  • Kommendörsgatan 5 C (ingång från Officersgatan), vuxensocialarbetets lobby är öppen varje vardag klockan 9-15.
  • Telefonrådgivning vardagar kl. 8–10, gå till sidan Kontaktuppgifterna för vuxensocialarbet

Ansökan om ändring

Om du är missnöjd med beslutet om kompletterande och förebyggande utkomststöd, har du rätt att yrka på ändring.

  • Det lönar sig att kontakta den tjänsteinnehavare som fattat beslut om kompletterande och förebyggande utkomststödet. På så sätt kan eventuella fel rättas snabbare.
  • Om en lösning kan inte hittas med tjänsteinnahavaren, du kan lämna in en skriftlig rättelseyrkande. Den kan kan vara fritt formulerad eller du kan fylla i en blankett som finns att tillgå vid familje- och socialservicen.
  • Lämna in ansökan  inom 30 dagar från det att du fått beslutet om utkomststöd. I ansökan uppges orsakerna till ansökan om ändring. Upplysningar finns bifogat till beslutet om kompletterande och förebyggande utkomststöd.
  • Lämna in eller skicka ansökan till Esbo stads registratur.
  • Sektionen för individärenden inom social- och hälsovårdsnämnden behandlar din ansökan.

Om du är missnojd med FPAs beslut om grundläggande utkomststöd, vänlingen sök ändring hos FPA.

Ansökan om begravningsbidrag från vuxensocialarbetet

En betalningsförbindelse för begravning beviljas om

  • den avlidne regelbundet har fått utkomststöd eller
  • det inte finns några medel i dödsboet.

Att dödsboet är medellöst konstateras genom att visa upp den avlidnes kontoutdrag och det sista beskattningsbeslutet. Om beskattningsbeslutet visar att det finns fast egendom, men kontot är tomt, kan begravning beviljas så att kostnaderna för begravningen uppbärs från dödsboet.

Ansök om en betalningsförbindelse för begravning från socialservicebyrån med en fritt formulerad ansökan, som innehåller den avlidnes personuppgifter och kontaktuppgifter till den anhöriga som ansöker om bidraget.

Du kan posta ansökan eller lämna den till socialservicebyrån eller till någon av Esbo stads servicepunkter. Ansökan kan inte göras på webben.

Kontaktuppgifter till socialservicebyrån för vuxensocialarbetet