Barnpsykiatrisk vård

Esbo stads enhet för barnpsykiatrisk vård erbjuder konsultation, bedömer och undersöker samt vårdar problem i den mentala hälsan hos barn under 13 år i Esbo.

Samarbetsparterna kan konsultera den barnpsykiatriska öppenvårdsenhetens konsultationsarbetsgrupp då ett barn har allvarliga problem i sin vardag och/eller uppenbar eftersläpning i utvecklingen av sin socioemotionella förmåga i förhållande till sin åldersgrupp.  Man kan överväga att sända en remiss för bedömning till öppenvårdsenheten då utvecklingen av barnets känsloliv eller mentala hälsa ger anledning till oro, barnets funktionsförmåga är nedsatt eller skolgången försvårats t.ex. på grund av ångest, depression eller aggressivitet.

Enheten för barnpsykiatrisk vård betjänar barn i Esbo, deras familj och stödpersoner. Vi har fyra barnpsykiatrer, sju psykologer, en neuropsykolog, sju sjukskötare, en socialarbetare, en talterapeut och en ergoterapeut.


Vi har INTE barnpsykiatrisk jour eller sjukhusvård.