Barnpsykiatriska enheten

Den barnpsykiatriska enheten erbjuder konsulteringsstöd för nätverk som deltar i barnets vardag. Vi bedömer, observerar, undersöker och vårdar barn i Esbo som i regel är i förskole- och lågstadieåldern samt deras familjer när barnet har betydande problem med psykisk hälsa och beteende. Det mobila nätverkssamarbetet och det psykoeduktiva arbetssättet är en viktig del av vårt arbete.

Vi anser att det är viktigt att stöda barn och familjer i det dagliga livet på ett uppmuntrande sätt och med fokus på deras resurser.

Hänvisning till barnpsykiatriska tjänster

De samarbetspartner som arbetar med barnet och familjen i deras vardag kan konsultera den barnpsykiatriska enheten per telefon eller e-post med föräldrarnas/vårdnadshavarnas samtycke. Den konsulterande samarbetspartnern samlar ett nätverk där deltagarna tillsammans på ett övergripande sätt utreder svårigheterna i barnets vardag. Syftet med konsultationsnätverket är att hitta det mest ändamålsenliga stödet för barnet och familjen för att underlätta deras vardag. Samtidigt övervägs möjligheten att inkludera den barnpsykiatriska enheten i arbetet. Vi samarbetar ofta i partnerskap med andra stödgivare.

Den barnpsykiatriska enheten är en del av specialtjänsterna för barnfamiljer i Esbo. Vid den barnpsykiatriska enheten arbetar en multiprofessionell arbetsgrupp som består av barnpsykiatrer, psykologer, sjukskötare, en neuropsykolog, en talterapeut, en ergoterapeut, en avdelningssekreterare och chefen för enheten.

Enheten har ingen barnpsykiatrisk jour eller sjukhusvård.