Stöd till barnfamiljer samt barnskydd

Du kan söka hjälp hos stöd till barnfamiljer: Kontakta Barnskyddet i ditt bostadsområde.

Du kan be om hjälp och stöd på en begäran om socialvårdens bedömning av stödbehov  i samarbete med oss eller med någon inom dagvården, skolan eller hälsovården.

Vem som helst som märker att ett barn, en ung person eller en familj behöver hjälp kan kontakta stöd för barnfamiljer och barnskyddet. Du kan göra en Barnskyddsanmälan om du är bekymrad över hur det går för ett barn som bor i din närhet eller som du känner till. Barnskyddsanmälan ska lämnas till barnskyddet i det område där barnet bor. Det är också möjligt att göra anmälan anonymt.

Efter kontakten eller barnskyddsanmälan bedömer barnskyddet barnets och familjens behov av hjälp tillsammans med familjen. Därefter beslutar barnskyddet om ifall de tar barnet till sin klient.

Exempel på tjänster som stöd till barnfamiljer och barnskyddet erbjuder

 • Rådgivning och vägledning av en socialarbetare eller en socialhandledare. Olika livssituationer kräver olika former av stöd. Socialhandledaren ger ofta stöd hemma hos familjen, exempelvis samtalshjälp eller stöd i olika dagliga aktiviteter.
   
 • Tryggande av familjens boende och utkomst samt ekonomiskt stöd till barnet, läs mera Fpa, barnfamiljer
   
 • Stödperson och stödfamilj. Stödpersonsverksamheten går ut på att barnet och stödpersonen träffas i barnets egen livsmiljö via en gemensam aktivitet eller hobby. Träffarna är cirka två timmar långa och hålls till exempel med en eller två veckors mellanrum. Stödfamiljsverksamheten fungerar så att barnet som är i behov av stöd deltar i stödfamiljens vardag och övernattar hos stödfamiljen exempelvis ett veckoslut i månaden.
   
 • Vård och terapi för rehabilitering av barn och unga ordnas i samarbete med: familjerådgivningen; kortvarig rehabilitering av barnet som placeringsform inom öppenvården; stöd och vägledning som främjar barnets lärande, exempelvis skolpsykologen och skolkuratorn, olika terapier och psykiatrisk vård samt vård vid barnets missbruk av alkohol och narkotika.
   
 • För att stöda familjen kan barnskyddet vid behov ordna effektiverat familjearbete eller familjerehabilitering.

Om du är bekymrad över välmåendet hos ett barn som ska födas eller barnets föräldrar, kan du innan barnet föds göra en Föregripande barnskyddsanmälan

I akuta krissituationer kan du kontakta Social- och krisjouren, som har jour dygnet runt på nummer 09 09 816 42439.