Auroras barnskyddstjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Upptagningshem

Auroras barnskyddstjänster

Auroras barnskyddstjänster består av två olika verksamheter

  1. Auroras upptagningshem
  2. Verksamhet för mottagningsfamiljer

Chef för Auroras barnskyddstjänster: Kari Hurme, tfn 050 343 9088
Service för mottagningsfamiljer, tfn 050 594 2252

1. Auroras upptagningshem

Upptagningshemmet är en enhet med sju platser som är öppen dygnet runt och avsedd huvudsakligen för barn i åldern 7–12 år som behöver placeras utom hemmet. Under placeringen utvärderas barnets och familjens situation och behov av stöd.

Kontaktuppgifter
Kuusikotibacken 7, 02820 Esbo
PB 82206, 02070 ESBO STAD
upptagningshemmet, tfn 050 323 6850 och 043 825 2330
ansvarig handledare Paula Keski-Nirva, tfn 043 827 0613

2. Verksamhet för mottagningsfamiljer

Verksamhet för mottagningsfamiljer utvärderar situationen för de barn som är placerade i familjevård och deras familjer, ger stöd under placeringen och bedriver omfattande samarbete med familjevårdarna.  I verksamheten ingår också stöd och övervakning av möten mellan barn som är placerade i familje- eller anstaltsvård och deras familjer. Tjänsterna är avsedda för barn under 17 år och deras familjer.

Kontaktuppgifter
Grindbergsgatan 3, 02650 Esbo
PB 65216, 02070 ESBO STAD
ansvarig handledare Ulla Hellström, tfn 043 824 5770