Barnskyddet i ditt bostadsområde

Barnskyddets regionkontor betjänar barnskyddsklienter på fyra områden

Esbo centrums barnskydd
Esbovikens barnskydd
Albergas barnskydd
Mattby-Olars och Hagalunds barnskydd

Vi har ej skilda telefontider. Ifall vi inte kan svara på ditt telefonsamtal ringer vi tillbaka så fort som möjligt dock senast nästa dag.

Tjänsterna är avsedda för barn under 18 år och deras familjer. Barnskyddsarbetet baserar sig på barnskyddslagen, det är konfidentiellt och arbetstagarna har tystnadsplikt. Tjänsterna är gratis.

Servicen förutsätter en utredning över barnskyddsbehovet. 

I klientplanen definieras hur barnet ska stödas. Verksamheten siktar på att förbättra barnets situation så att det inte längre finns ett behov av tjänsten och att klientrelationen upphör.

Esbo centrums barnskydd

tfn 09 81621
fax 09 8164 5946

Barnskyddet i Kalajärvi, Morby och Södrik
Kamrersvägen 7, 2. vån., 02770 Esbo
PB 2532, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Riina Mattila, tfn 050 5446 005
Virpi Heinola, tfn 040 650 7527
Natalja Ugbah, tfn 043 8265 238
fornamn.efternamn@esbo.fi

Esbovikens barnskydd

tfn 09 81621
fax 09 8164 5651

Esbovikens socialservicebyrå
Stensviksgatan 1 A, 5. vån., 02320 Esbo
PB 2403, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Miia Kivilinko, p. 050 306 8319
Pia Kurola, tfn 050 5482 035
fornamn.efternamn@esbo.fi

Albergas barnskydd

tfn 09 81621
fax 09 8163 5230

Alberga socialservicebyrå
Fågelbergavägen 2 A, 3. vån., 02650 Esbo
PB 2124, 02070 Esbo Stad

Ledande socialarbetare
Mona-Harriet Venermo, tfn 040 190 3757
Aila Helminen, tfn 046 8772 710
Mari Pakarinen, tfn 050 3482 957
fornamn.efternamn@esbo.fi

Mattby-Olars och Hagalunds barnskydd 

tfn 09 81621
fax 09 8164 2513

Mattby-Olars och Hagalund socialservicebyrå
Gårdsbrinken 1 A, 4. vån. 02240 Esbo
PB 2310, 02070 ESBO STAD

Ledande socialarbetare
Merja Poikala tfn 046 877 2494
Päivi Korpi-Kauhanen, tfn 046 8771 532
fornamn.efternamn@esbo.fi